pondělí 3. prosince 2012

Evidence pracovní doby a návštěv toalet

Někdy jde až do absurdních podrobností evidence pracovní doby jednotlivých zaměstnanců.

Evidence pracovní doby - otázky


 • Do jaké hloubky má zaměstnavatel právo evidence pracovní doby a přestávky v práci?
 • Má právo zaměstnavatel evidovat i pracovní dobu při návštěvě toalet?
 • Je návštěva toalet přestávkou na jídlo a oddech nebo lze započítat návštěvu toalet do pracovní doby?
 • Jde o čas odpracovaný nebo o čas neodpracovaný, ale strávený na pracovišti?
 • Nejde o porušení soukromí zaměstnance, když zaměstnavatel eviduje čas zaměstnance strávený na toaletě?

Odpovědi na Vaše otázky publikovala naše specialistka na pracovní právo, paní Dana Blažková zde - Evidence návštěv toalet.

čtvrtek 29. listopadu 2012

Dovolená - výpočet, státní svátek a zánik nároku

V poradně zákoníku práce a pracovního práva jsme zodpovídali nejnověji 3 dotazy, které se týkají problematiky dovolené na zotavenou a sice jejího výpočtu v případě nástupu v průběhu měsíce, problematiky dovolené a práce ve státní svátek a nakonec i otázku zániku nároku zaměstnance na dovolenou.

1) Výpočet nároku na dovolenou na zotavenou při nástupu v průběhu měsíce

První den v měsíci je neděle, zaměstnanec nastoupí do nové práce v pondělí, což je druhý kalendářní den měsíce a první pracovní den.

 • Započítává se do nároku na dovolenou i tento měsíc?

Odpověď poradny zákoníku práce je zde - Změna zaměstnání, výpočet a nárok na dovolenou.

2) Nepřetržitý provoz a čerpání dovolené ve státní svátek


 • Může zaměstnavatel nařídit čerpání dovolené na zotavenou ve státní svátek?
 • Jak je to, pokud pracujeme v nepřetržitém provozu?

Více zde - Dovolená na zotavenou a státní svátek.

3) Mateřská dovolená, přechod na rodičovskou dovolenou a proplacení dovolené na zotavenou

Není dovolená jako dovolená a mateřská nebo rodičovská vlastně nelze moc nazývat dovolenou :-).

V podobném "termínovém zmatku" je problém jedné z našich čtenářek - Nepropásla jsem nárok na proplacení dovolené?.

pondělí 26. listopadu 2012

Jak správně vypočítat konec zkušební doby?

Zkušební doba je poměrně hojně využívaný atribut sjednaných pracovním smluv s novými zaměstnanci firem i státních institucí.

Maximální doba trvání zkušební doby sjednané v pracovní smlouvě je tři měsíce, ale nikde není psáno, že v pracovní smlouvě nemůže být dohodnuta délka zkušební doby jeden, dva měsíce měsíc nebo 20 dnů.

A tak se někdy objevují v souvislosti se zkušební dobou následující otázky:


 • Jak se správně počítá zkušební doba?
 • Kdy přesně končí zkušební doba sjednaná na 3 měsíce a začínající datem nástupu den měsíc 2012?
 • Počítají se kalendářní měsíce nebo měsíce pracovních dnů?


Odpovědi na tyto otázky Vám sdělí naše poradkyně na pracovní právo - paní Dana Blažková zde - Konec zkušební lhůty - počítání času.

pondělí 12. listopadu 2012

Pracovní úvazky - počet, typy, možnosti

V poradně pracovního práce se objevil nový dotaz, který nejlépe vystihují následující otázky:

 • Kolik lze uzavřít pracovních poměrů?
 • Jaké úvazky musí být u těchto poměrů?
 • Jak je to s částečnými pracovními úvazky?
 • Kolik je možné uzavřít dohod o provedení práce?
 • A jak je to s dohodami o pracovní činnosti?¨Odpovědi naleznete zde - Kolik mohu uzavřít pracovních úvazků?

úterý 6. listopadu 2012

Pracovní smlouva na pracovišti a vydání kopie

Tento týden se v poradně pracovně právní legislativy objevují 3 dotazy věnované tématu pracovní smlouva.

1) Pracovní smlouva na pracovišti


 • Musí být k dispozici pracovní smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem přímo na pracovišti?
 • Je povinností zaměstnance nebo zaměstnavatele tuto smlouvu zajistit?
 • Co když má zaměstnanec různá místa výkonu práce (pracoviště) v průběhu doby - například pracovní místa v oblasti stavebnictví nebo obchodu?

Více zde - Pracovní smlouva na pracovišti

2) Vydání kopie pracovní smlouvy


 • Má zaměstnanec právo na kopii pracovní smlouvy?
 • Má zaměstnanec právo na kopii náplně práce a dalších dokumentů v osobním spisu zaměstnanec?
 • Kdo hradí náklady spojené s pořízením případných kopií?

Vydání kopie Pracovní smlouvy a Pracovní náplně

3) Prodloužení pracovní smlouvy nebo nová pracovní smlouva na dobu určitou se zkušební dobou

Zaměstnanec má pracovní smlouvu na dobu určitou. Před skončením doby určité sjednané touto smlouvou podepíše se stejným zaměstnavatelem novou smlouvu zakládající nový pracovní poměr na dobu určitou se vznikem k dni následujícím po dni, kdy končil pracovní poměr předcházející, a sjednává novou zkušební dobu.

 • Je tento postup legální?
 • Je platná sjednaná tříměsíční pracovní doba?

Prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou znovu se zkušební dobou

pondělí 5. listopadu 2012

Nemoc zaměstnavatele, překážka v práci a náhradní volno


Nový dotaz v poradně zákoníku práce a pracovního práva navozuje následující situace:

Zdravotní sestra je zaměstnána na hlavní pracovní poměr u lékaře, který vykonává svou lékařskou činnost jako OSVČ. Lékař jako zaměstnavatel jde na operaci a i s následnou rekonvalescencí nebude moci vykonávat svou práci. 

Objevuje se poměrně mnoho otázek:

 • Jak se má podle zákoníku práce zachovat zaměstnavatel ke své zaměstnankyni?
 • Jde o 
 • překážku v práci
 •  na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance?
 • Musí zdravotní sestra čerpat neplacené volno?
 • Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci čerpání dovolené na zotavenou?
 • Náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku?


Odpovědi nabízí článek - Překážka v práci ze strany zaměstnavatele OSVČ z důvodu nemoci zaměstnavatele.

středa 31. října 2012

Přerušení pracovní smlouvy, plný úvazek pro studenta - nové dotazy v poradně zákoníku práce

Nejnovější dotazy v naší poradně pracovního práva a zákoníku práce se týkají nesledujících témat:

1) Přerušení pracovní smlouvy


 • Lze přerušit pracovní smlouvu při práci pro centrálu nadnárodní firmy v SRN? 

Přerušení pracovní smlouvy z důvodu práce v cizině

2) Denní student a práce na plný úvazek


 • Mohou studenti denního vysokoškolského studia pracovat na hlavní pracovní poměr?
 • A mohou pracovat na plný pracovní úvazek?


Více v dotazu - Může studentka prvního ročníku navazujícího studia na VŠ pracovat na plný pracovní úvazek?

3) Organizační změny, dohoda a odstupné


 • Kdy zaměstnavatel vyplácí odstupné?
 • Vyplácí zaměstnavatel odstupné i v případě dohody o ukončení pracovního poměru?


Více v dotazu poradny - Ukončení pracovního poměru dohodou pro organizační změny a odstupné

4) Úhrada zdravotní prohlídky


 • Kdo hradí vstupní zdravotní prohlídku pro výkon zaměstnání?
 • Co když se vstupní prohlídka uskuteční ještě před začátkem pracovního poměru nebo před podpisem pracovní smlouvy?
 • Může zaměstnavatel uhradit prohlídku až po ukončení zkušební doby?

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku, kterou zaměstnanec absolvoval ještě před vznikem pracovního poměru?

5) Platová sféra a práce přesčas


 • Jak jsou v platové sféře hrazeny přesčasy a přesčasová práce? 
 • Platí v platové sféře také 150 hodin přesčasů ročně zahrnutých do vyplácené odměny (v tomto případě platu)?

Práce přesčas - příplatek za vedení v platové sféře a nesouhlas zaměstnance

pondělí 29. října 2012

Smlouva na dobu určitou a pracovní neschopnost

Zaměstnanec je zaměstnán v pracovním poměru na dobu určitou na základě pracovní smlouvy. Před koncem doby určité, na kterou je sjednán tento smluvní vztah, onemocní nebo se zraní a je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost není způsobena ani pracovním úrazem ani nemocí z povolání.

A objevují se následující otázky na poradnu zákoníku práce:

 • Končí pracovní poměr uplynutím doby?
 • Prodlužuje se pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou?

Odpovědi na otázky napsala naše poradkyně paní Dana Blažková v dotazu - Neschopenka a pracovní poměr na dobu určitou.

úterý 23. října 2012

Počet přesčasových hodin v pracovním poměru

Pracovní doba, přesčasy a přesčasové hodiny jsou jedním z nejčastějších bodů, kde dochází ke střetu zájmů zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zákoník práce jasně určuje pracovní úvazek, ale také definuje povolené množství přesčasové práce v jednotlivých pracovních týdnech i v průběhu celého kalendářního roku.

Otázek na přesčasovou práci může nastat poměrně mnoho a zde jsou některé z nich:


 • Může zaměstnavatel nařídit přesčasy zaměstnanci?
 • Pokud může zaměstnavatel nařídit práci přesčas, tak v jakých případech?
 • Musí zaměstnavatel proplácet zaměstnanci přesčasovou práci?
 • Maximálně kolik hodin přesčasové práce může zaměstnavatel nařídit?
 • Musí zaměstnanec s přesčasovou prací souhlasit?


Odpovědi naleznete v dotazu poradny pracovního práva - Odpracovaná doba a přesčasy.

pondělí 22. října 2012

Prodloužení pracovní smlouvy a její ukončení

Pracovní smlouva na dobu určitou je v dnešní době téměř standardem zejména u nových zaměstnanců, kteří nastupují do zaměstnání. Prodloužení pracovní smlouvy v případě spokojenosti zaměstnance i zaměstnavatele formou dodatku také není ničím výjimečným.

Zajímavá situace nastává v okamžiku, kdy je dodatek o prodloužení pracovní smlouvy podepsán a zaměstnanec se rozhodne, že v zaměstnání pokračovat nehodlá a chce od zaměstnavatele odejít. Otázka aktuálního dotazu pracovně právní poradny je tedy jediná - Je možné zrušení prodloužení smlouvy, když už bylo prodloužení podepsáno?

úterý 16. října 2012

Vyučen pro firmu a první pracovní smlouva

Firma jako budoucí zaměstnavatel investuje peníze i čas svých zaměstnanců do studia a vyučení studenta středního odborného učiliště. Student získal výuční list a tak úspěšně ukončil své středoškolské studium. Nyní má na základě smlouvy mezi zaměstnavatelem a rodiči zaměstnance nastoupit do zaměstnání.

Otázka pro paní Danu Blažkovou v poradně pracovního práva je následující:


 • Má zaměstnavatel povinnost, podle platné pracovně právní legislativy,  předložit sponzorovanému studentovi a nyní nastupujícímu zaměstnanci pracovní smlouvu s pracovním poměrem na dobu neurčitou?


Celý dotaz je umístěn zde - Vyučen pro konkrétní firmu - musí mne zaměstnat na dobu neurčitou?

pondělí 15. října 2012

Prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci

I v době výpovědi z pracovního poměru může zaměstnanec onemocnět, případně mohou nastat jiné překážky v práci na straně zaměstnance i překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Klíčovou otázkou našeho nového dotazu v poradně Zákoníku práce a pracovního práva:
Další otázky zodpovězené v dotazu jsou tyto:Veškeré informace a odpovědi na uvedené otázky naleznete v radě poradny pracovního práva - Prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci.

úterý 2. října 2012

Pracovní doba - vyrovnání pružné, zkrácený odpočinek, 14-hodinové směny a týden dovolené


V tomto týdnu se v poradně zákoníku práce a pracovně právní legislativy objevily nové dotazy, které jsou zaměřeny na pracovní dobu, dobu odpočinku a dovolenou na zotavenou.

1. Jak se vyrovnává konto pracovní doby při pružné pracovní době?

Pokud máte pružnou pracovní dobu, mohou vznikat problémy s vyrovnáváním počtu pracovních hodin.

 • Vyrovnává se pružná pracovní doba každý týden?
 • Nebo se vyrovnává každý kalendářní měsíc?
 • Je jiné časové měřítko, ve kterém lze vyrovnat pružnou pracovní dobu?


Více zde - Vyrovnání pružné pracovní doby za týden nebo měsíc?


2. Zkracování doby odpočinku při nerovnoměrně rozvržené pracovní době


 • Lze zkrátit zaměstnanci dobu odpočinku mezi směnami v nepřetržitém provozu při nerovnoměrně rozvržené pracovní době?
 • Pokud lze, jak to musí zaměstnavatel zaměstnanci kompenzovat?

Odpověďˇpaní Dany Blažkové nalerznete zde - Zkrácený odpočinek mezi směnami.

3. Směny 14 hodin dvakrát po sobě


Ve službách a zejména v supermarketech je asi možné všechno.

 • Lze však nařídit 14 hodinové služby?
 • Lze nařídit 2 takové 14 hodinové směny dva dny po sobě?


Na otázky odpoví rada - Dvě 14-hodinové směny za sebou a volno mezi směnami

4. Týden dovolené - 5 nebo 7 kalendářních dní


 • Jak se počítá dovolená?
 • Co znamená týden dovolené?
 • Je to 5 nebo 7 dní?


Kolik je týden dovolené - 5 nebo 7 dní?pátek 28. září 2012

Odstupné a dohoda o provedení práce

Uveďme hypotetický příklad:
Zaměstnanec pracuje u veliké pojišťovací společnosti jako Pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací makléř na hlavní pracovní poměr. Po reorganizaci firmy dostane výpověď a s tím i odstupné v souladu se zákoníkem práce. Po dvou měsících jej ta samá pojišťovna osloví, aby pro ni začal pracovat na DPP (Dohoda o provedení práce).

A již se nám objevuje otázka dotazu poradny pracovního práva:


 • Musí zaměstnanec vracet odstupné v případě, že pro stejnou firmu začne pracovat na dohodu o provedení práce po dvou měsících od vyplacení odstupného?

Podrobněji v dotazu poradny zákoníku práce - Vracení odstupného při práci na dohodu o provedení práce.


středa 26. září 2012

Neplatnost konkurenční doložky?

Konkurenční doložka je již několik let součástí pracovního práva a zákoníku práce. V některých společnostech a u některých pracovních pozic je konkurenční doložka i běžně využívána.

Zaměstnavatelé se chrání před tím, aby bývalý zaměstnanci vykonávali stejnou práci pro konkurenční společnosti a aby zaměstnanci nevyužívali know-how získané u nich v konkurenčních firmách. A za takovou ochranu před konkurencí jsou ochotni bývalým zaměstnancům platit.


 • Co se však stane v okamžiku, kdy se firma rozhodne vypovědět platnost konkurenční doložky?
 • Má zaměstnavatel respektive bývalý zaměstnavatel právo vypovědět zaměstnanci konkurenční doložku?
 • Pokud je možné právně konkurenční doložku vypovědět, jak se to má správně udělat?


Odpovědi naší specialistky na pracovní právo a zákoník práce paní Dany Blažkové jsou umístěny zde - Neplatnost odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky díky pozdnímu doručení.

úterý 18. září 2012

Placení daní u dvou souběžných dohod o provedení práce

Práci na dohodu o provedení práce (DPP) je možné vykonávat souběžně u různých zaměstnavatelů. zdanění dohod o provedení práce je poměrně známo.

Pokud má však zaměstnanec dvě dohody o provedení práce, tak je potřeba řešit věci kolem odpočitatelných položek, způsobů danění dohody i další aspekty souběžně vykonávaných dohod o provedení práce.

Další informace jsou uvedeny v novém dotazu poradny zákoníku práce a pracovního práva, v odpovědi paní Dany Blažkové - Dvě dohody o provedení práce u dvou zaměstnavatelů ve stejném období a placení daně .

pondělí 17. září 2012

Pomozte Vojtíškovi, nepotřebuje peníze

Vojta je malý dvouletý chlapec, který má velké zdravotní problémy, netráví mléko, lepek, sóju a většinu bílkovin i dalších potravin. Jeho diagnóza je neurčitá a lékaři, zejména v oblasti gastroenterologie, alergologie a genetiky, si s ním moc neví rady. Celý příběh Vojty popsala jeho maminka zde v jeho příběhu Maminky nepláčou:) - příběh Vojtíška.

Jeho maminka Anička se rozhodla, že zkusí najít pacienty, kteří mají podobné problémy a kteří by mohli mít stejnou diagnózu jako Vojta. Cílem výzvy není tedy shromáždit peníze, ale vytvořit skupinu pacientů se stejnými problémy respektive stejnou diagnózou a ukázat lékařům, že nejde o individuální problém jednoho jedince, ale skupinu pacientů se stejnou nemocí nebo stejnými příznaky a tak přesvědčit lékaře, aby se problémem podrobně a cíleně zabývali.

Celou výzvu včetně videa jsme umístili zde - Vojta hledá pomoc.

pondělí 10. září 2012

Finanční náhrada ve výši 2 platů v okamžiku, kdy zaměstnavatel nevyplatil mzdu v termínu

Další z velmi zajímavých dotazů v naší poradně pracovního práva a zákoníku práce zodpověděla paní Dana Blažková.

Dotaz se věnuje situaci, kdy zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu v termínu výplaty, zaměstnavatel hodlá zvolit cestu okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance na základě uvedeného faktu a hodlá po zaměstnavateli požadovat finanční náhradu za vzniklou situaci.

A vznikají následující otázky:
1) Má zaměstnanec vůbec právo na okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacené mzdy?
2) Pokud ano, jaké jsou zákonné termíny pro vyplacení mzdy zaměstnanci zaměstnavatelem?
3) Ke kterému okamžiku poté může dojít ke zrušení pracovního poměru?
4) Může zaměstnanec vyžadovat při uvedené situaci po zaměstnavateli odstupné?
5) Jedná se o odstupné nebo o finanční náhradu?
6) Jak se vypočítává výše případné finanční částky, kterou by mzdově nedisciplinovaný zaměstnavatel měl vyplatit nespokojenému zaměstnanci?

Jasné odpovědi na uvedené otázky naleznete v radě poradny pracovně-právní legislativy - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem při dlužné mzdě a nárok na finanční náhradu.


pondělí 3. září 2012

Lze stáhnout výpověď ze strany zaměstnance

Mnoha z nás se již stalo, že jsme v zaměstnání byli nespokojeni a uvažovali jsme o podání výpovědi. Někteří z nás dokonce výpověď i sepsali a nakonec podali. Z různých důvodů však můžeme dojít k závěru, že uvedený krok byl z naší strany unáhlený a že bychom radši u stávajícího zaměstnavatele zůstali.

A v uvedených situacích se mohou objevit následující otázky:

 • Je možné stáhnout výpověď, kterou jsem jako zaměstnavatel podal?
 • Musí zaměstnavatel se stažením výpovědi souhlasit nebo jde o jednostranný právní akt, který anuluje výpověď?
 • Jsou nějaké termíny pro stažení výpovědi?


Více naleznete v dotazu poradny práce a zaměstnávání - Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem

čtvrtek 26. července 2012

Pracovní smlouva nebo živnostenské oprávnění a Švarc systém

Opětovným tématem v našich poradnách je dotaz, který má nějakým způsobem vztah k problematice Švarc systému a "zaměstnáváním" lidí na základě živnostenského listu.

Nový dotaz má jasné zadání, které je možno shrnout v následující otázce:

Dostal jsme nabídku na pracovní uplatnění a zaměstnavatel mi dává možnost volby mezi zaměstnáním na základě pracovní smlouvy nebo vztah podle obchodního zákoníků na základě živnostenského listu. Nemůže jít o Švarc systém?

Podrobně se tématu věnuje dotaz poradny hledání zaměstnání zde - Švarc systém - stejná práce podle pracovní smlouvy nebo na ŽL.

středa 18. července 2012

Ukončení dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce

Pracovně právní vztahy uzavřené mimo pracovní poměr, nezaložené pracovní smlouvou, mají podobu dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).
Uvedené dohody se uzavírají písemně a na určitou dobu nebo počet hodin v určité době. Končí uplynutím času nebo splněním počtu hodin.

Přesto se mohou objevit následující problémy a otázky:
 • Lze ukončit dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti?
 • Je ukončení uvedených dohod možné dohodou zaměstnance a zaměstnavatele nebo jinak?
 • Lze dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce okamžitě zrušit?

Více naleznete v poradně hledání práce a zaměstnání - Jak ukončit dohodu o provedení činnosti.

úterý 5. června 2012

Nová témata v poradně pracovního práva


S množstvím dotazů, článků a příspěvků v naší poradně pracovního práva je třeba přidávat a vylepšovat i stránky našeho serveru, které se věnují vyhledávání a třídění informací v pracovně právní oblasti.

Z tohoto důvodu jsme přidali nové stránky následujících témat: 


pátek 11. května 2012

Lze uzavřít 2 pracovní poměry s jedním zaměstnavatelem?

Pracovní poměr na plný pracovní úvazek (hlavní pracovní poměr) je standardním pracovním poměrem pro většinu z nás.

Je však možné uzavřít dva pracovní poměry na plný úvazek s jedním zaměstnavatelem?

Odhlédneme-li od faktu, že je velmi obtížné pracovat na dva plné úvazky, tak hlavní otázkou je, zda je to podle zákoníku práce a platné pracovně právní legislativy vůbec možné.

Více naleznete v odpovědi paní Dany Blažkové - Dva pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele oba na plný úvazek.

pátek 4. května 2012

Prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou v roce 2012

Novela zákoníku práce platná od prvního ledna 2012 přinesla i změny v pracovních smlouvách uzavíraných na dobu určitou (Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou).
Dotazy na téma Doba určitá a uzavírání pracovních smluv se v různých variacích opakují a ještě nějakou dobu bude trvat než se povědomí o problematice zvýší.
Aktuální dotaz v právní poradně se věnuje opakovanému uzavření pracovní smlouvy - Prodloužení pracovní smlouvy opět na dobu určitou .

pondělí 23. dubna 2012

Návštěva lékaře a náhrada mzdy

Návštěva lékaře je někdy nezbytností a jindy záminkou pro volnější "pracovní" den. Návštěva lékaře zaměstnance nebo doprovod rodinného příslušníka k lékaři v pracovní době je vždy sporným bodem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. A náhrady mzdy za čas strávený u lékaře tento sporný bod jen dále přiostřuje.
Více informací naleznete v novém dotazu na paní Blažkovou v poradně zákoníku práce - Náhrada mzdy za doprovod k lékaři rodinného příslušníka.

pondělí 16. dubna 2012

Jak odstoupit od hmotné odpovědnosti a manko

Hmotná odpovědnost zaměstnance a zaměstnanců respektive odpovědnost za schodek je společným tématem dvou rad v právní poradně:

1) Jak odstoupit od hmotné odpovědnosti
Zaměstnanec má podepsánu dohodu o hmotné odpovědnosti a zaměstnavatel nenastavil podmínky takovým způsobem, aby mohl zaměstnavatel zodpovědně uvedenou dohodu plnit.
O způsobu, jak odstoupit nebo vypovědět dohodu o hmotné odpovědnosti, hovoří rada - Odstoupení od hmotné odpovědnosti.

2) Manko a společná hmotná odpovědnost
Více zaměstnanců odpovídá za svěření prostředky i za hotovost. Někteří mají podepsánu hmotnou odpovědnost a někteří ji podepsánu nemají. Vznikne manko ve výši přes 200 000,- Kč. Zaměstnavatel chce úhradu manka po zaměstnancích a vyvstávají následující otázky:


a) Má právo na úhrady škody (manka)?
b) Musí manko uhradit všichni zaměstnanci?
c) Musí manko uhradit pouze zaměstnanci s podepsanou hmotnou zodpovědností?
d) Jak je možné, že někteří zaměstnanci mají podepsánu dohodu o hmotné zodpovědnosti a jiní ne, když spravují společně svěřené prostředky nebo tržby?


Více naleznete zde - Manko při společné hmotné odpovědnosti, kdy brigádníci dohodu nemají sjednánu.úterý 10. dubna 2012

Invalidní důchod a minimální mzda

Jaká jsou pravidla pro minimální mzdu u invalidních důchodců?
Jaký je rozdíl ve výši minimální mzdy u jednotlivých stupňů invalidity?

Uvedené otázky zodpovídá naše poradkyně pracovního práva Dana Blažková v dotazu - Minimální mzda invalidního důchodce.

pondělí 2. dubna 2012

Podnikání při zaměstnání a Švarc systém

Novela zákoníku práce 2012 přinesla mnoho různých změn. Pro mnohé zaměstnavatele, zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je největším problémem změny v oblasti legislativy zaměřené na spolupráci firem a OSVČ.

Takzvaný Švarc systém (někdy také dohromady švarcsystém), kdy firma spolupracuje s OSVČ, ale vybavuje je a řídí je stejně jako své zaměstnance se netýká jen oborů dělnických nebo řemeslných. Překvapivě takových pracovních poměrů nebo spíš nepoměrů se objevovala například také v oblasti vývoje a správy informačních systémů. Mnoho programátorů, analytiků, testerů pracovalo na OSVČ. 

Firma je spokojená, protože šetří náklady, OSVČ (zaměstnanec - nezaměstnanec) je spokojen, protože vzhledem k paušálním odpočtům vydělává více peněz. Ale stát spokojen není, protože šetření je na úkor odvodů na zdravotní a zejména na sociální pojištění. A tak přichází represe ze strany státu, kontroly a pokuty v takové výši, že se společnostem nevyplatí riskovat a OSVČ opět převádí pod pracovní smlouvy a vznikají regulérní pracovní poměry.


Problematice zaměstnávání a podnikání se také věnuje rada - Podnikání při zaměstnání a souhlas zaměstnavatele.

pondělí 19. března 2012

Poslední kurz Zákoník práce 2012 v tomto pololetí - 28.března - poslední 3 místa

Pro první pololetí je plánován již jeden kurz Zákoník práce 2012. Kurz vede lektorka Dana Blažková, kterou znáte nejen z našich kurzů, ale i z naší poradny pracovního práce a zákoníku práce.

Kurz se koná ve středu 27. března od 8.30 na adrese Opletalova 4, Praha 1

Program kurzu Zákoník práce 2012
 • vznik pracovního poměru a pracovní smlouva 
 • osobní údaje- osobní spis
 • změny pracovních poměrů
 • ukončení pracovního poměru
 • konkurenční doložka a odchodné
 • pracovní doba  
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o provedení práce
 • dovolená na zotavenou
 • mateřská a rodičovská dovolená
 • příprava na kontrolu
 • změny mezi úpravou v roce 2011 platnou novelou Zákoníku práce 2012
Pokud máte zájem, tak více informací naleznete zde Kurz Zákoník práce 2012 nebo na telefonním čísle 242 444 502.středa 14. března 2012

Rozvržení směn, přítomnost 1 pracovníka na směně a sezónní práce podle ZP 2012

Nově přidané dotazy v poradně zákoníku práce a pracovního práva se týkají následujících témat:

1) Může na noční směně pracovat pouze jeden pracovník?
Pracujete v logistickém centru a při nočních směnách jste na pracovišti sám (a). Je tento stav v souladu se zákoníkem práce? Nejde o porušení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci?
Další informace k téma najdete na v radě - Pracovník sám na noční směně.

2) Zaměstnávání na sezónní práce podle zákoníku práce 2012
Novela zákoníku práce 2012 přinesla mimo jiné také změny v zaměstnávání zaměstnanců na sezónní práce, které se týkají zejména zemědělství nebo cestovního ruchu.
Více o těchto změnách se dočtete v radě Dany Blažkové - Jak uzavřít pracovní smlouvu na sezónní práce podle novely zákoníku práce 2012.

3) Musí zaměstnanec přistoupit na trojsměnný provoz, když má v pracovní smlouvě sjednán jinou směnnost?
V pracovní smlouvě má zaměstnanec sjednán se zaměstnance jednosměnný nebo dvousměnný provoz. Zaměstnavatel upraví pracovní dobu na třísměnný provoz a zaměstnanec se ptá, zda musí nebo nemusí přistoupit na požadavek zaměstnavatele - Může zaměstnavatel nutit zaměstnance na třísměnný provoz, když má ve smlouvě jinou směnnost?

4) Zaměstnanci navrhují rozvržení směn, zaměstnavatel nesouhlasí
Zdánlivě absurdní dotaz v sobě skrývá spíše otázku na legálnost navrhovaného rozvržení směn. Zaměstnanci navrhují jinou směnnost a zaměstnavatel argumentuje tím, že není v souladu s paragrafy zákoníku práce 2012.
Kdo má pravdu se dozvíte v pracovně právní radě - Zaměstnanci navrhují změnu rozvržení směn a zaměstnavatel nesouhlasí.

čtvrtek 8. března 2012

Zdravotní prohlídky zaměstnanců v roce 2012

Vstupní zdravotní prohlídky a preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců a brigádníků jsou jednou z ne zcela jasně vymezených oblastí pracovního práva již dlouhou dobu.

Od dubna 2012 začne platit Zákon o specifických zdravotních službách, který by měl nejasnosti a možnosti dvojího výkladu v oblasti pracovně-lékařské odstranit.

Největší nejasnosti se týkaly následujících oblastí:
1) Vstupní a preventivní lékařské prohlídky musí absolvovat i brigádníci na DPP a DPČ?
2) Kdo může provádět pracovně-lékařské prohlídky, lékař závodní péče nebo obvodní lékař zaměstnance?
3) Je zaměstnanec povinen se účastnit preventivních prohlídek u závodního lékaře?

Odpovědi na následující otázky a další informace o změnách v pracovnělékařské oblasti Vám přináší článek paní Dany Blažkové - Zdravotní prohlídky zaměstnanců u zaměstnavatelů od 04/2012 .

pondělí 5. března 2012

Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci

Pokud dostává zaměstnanec výpověď ze strany zaměstnavatele, tak v legislativě existuje ochrana před ukončením v době nemoci.

Ale jak je zaměstnanec chráněn v době nemoci před okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

Odpověď Vám dá rada paní Dany Blažkové zde - Doručení okamžitého zrušení pracovního poměru v době nemoci.

pondělí 20. února 2012

Kurz Zákoník práce 2012 - poslední volné místo na po 27.2. 2012

Dovolte, abychom Vám oznámili, že se uvolnilo jedno místo na kurzu Zákoník práce 2012, které pořádáme v pondělí 27. února 2012 od 8.30 v Praze.

Kurzy vede oblíbená lektorka paní Dana Blažková, kterou znáte i jako poradce v naší poradně pracovního práva a zákoníku práce.

Další informace o kurzu a přihlášku nalezněte na našich stránkách zde - Kurz Zákoník práce 2012.

úterý 14. února 2012

Školení nařízené na víkendy

Zajímavý dotaz se objevil v minulém týdnu v naší poradně práce a zaměstnání:

Zaměstnavatel nařizuje zaměstnancům povinné školení o víkendech (8x ročně). Zaměstnancům se to logicky nelíbí a pokládají následné otázky:
 • Musím se školení o víkendu zúčastnit?
 • Může mi zaměstnavatel účast na víkendovém školení mimo pracovní dobu nařídit?
 • Mám nárok na proplacení času stráveného na školení?
 • Je čas školení možno považovat 
 • přesčasy
 • ?
 • Mám nárok na náhradní volno za dobu na školení?


Odpověď paní Dany Blažkové naleznete zde - Školení mimo pracovní dobu o víkendu.

pondělí 6. února 2012

Slovník zákoníku práce 1 000 000 zobrazení

Výkladový slovník zákoníku práce patří k naší poradně pracovního práva téměř neoddělitelně. V minulém týdnu dosáhl jubilejního 1000000 (miliontého) zobrazení jednotlivých termínů.

Je velmi symbolické, že jako miliontý se zobrazil termín, který je také nejčtenější - dohoda o ukončení pracovního poměru.

A pro přehlednost přidáváme žebříček 10 nejčtenějších termínů ve slovníku zákoníku práce v poradně pracovního práva:


 1. dohoda o ukončení pracovního poměru
 2. výpověď ze strany zaměstnance
 3. výpověď ze strany zaměstnavatele
 4. ochranná lhůta
 5. dohoda o pracovní činnosti
 6. dohoda o provedení práce
 7. odstupné
 8. čerpání dovolené
 9. mateřská dovolená
 10. doba určitá

pátek 27. ledna 2012

Dodržování léčebného režimu a Zákoník práce 2012

Každý člověk může onemocnět a každý člověk by měl dodržovat léčebný režim, který stanovuje ošetřující lékař. Výše uvedené se týká také zaměstnanců. Protože však nemoc a vyplácení nemocenských dávek je v ČR velmi zneužíváno a "vybraní" zaměstnanci využívali nemocenskou jako jinou formu dovolené, tak s novelou zákoníku práce dostává do textu pracovního kodexu ČR od roku 2012 následující termíny

 • Léčebný režim a jeho dodržování
 • Porušení léčebného režimu
 • Vycházky a místo pobytu
 • Hrubé porušení léčebného režimu a následná výpověď
Komplexně se uvedené problematice věnuje článek paní Dany Blažkové - Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim v zákoníku práce 2012pondělí 23. ledna 2012

Dohoda o provedení práce a Zákoník práce 2012


Obsáhlé změny zákoníku práce v roce 2012, přinesla poslední novela kodexu pracovního práva platná od 1. 1. 2012.
Změna se velmi výrazně dotkla i dohody o provedení práce, která je jednou z forem práce pro zaměstnavatele mimo pracovní poměr vymezení pracovní smlouvou.

A protože jde o změny až zásadní, tak Vám doporučujeme články paní Blažkové věnované problematice DPP a novele ZP 2012:


sobota 21. ledna 2012

Stravné 2012

Stravné respektive jeho výše je upravována právními předpisy každý rok.

Výjimkou není ani rok 2012 a tak přinášíme aktuální výši diet - stravného a času stráveného na pracovní cestě - Výše stravného v roce 2012.

úterý 17. ledna 2012

Pracovní poměr na dobu určitou a Zákoník práce 2012

Změna pracovně právní legislativy a zákoníku práce 2012 přináší dotazy k pracovnímu poměru na doba určitou a tím i k  pracovním poměru na dobu neurčitou.

Vyvstávají především následující otázky:

 • Jak je to s pracovními poměry na dobu určitou uzavřenými v roce 2012?
 • Jaká je maximální délka pracovního poměru na dobu určitou?
 • Jak je to s pracovními smlouvami na dobu určitou uzavřenými v roce 2011?
 • Jak budou řešeny pracovní poměry na dobu určitou starobních důchodců?


Odpovědi na uvedené otázky Vám zodpoví nový článek poradny pracovního práva - Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012.

pondělí 16. ledna 2012

Zákoník práce 2012 a odstupné

Odstupné je nejpopulárnějším termínem první poloviny ledna tohoto roku v poradně zákoníku práce.

Vše souvisí se změnami zákoníku práce v aktuální roce a z tohoto důvodu paní Blažková napsala aktualitu - Pravidla pro odstupné od r. 2012.

Další informace o odstupném naleznete ve starším článku k novele - Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné.

úterý 10. ledna 2012

Odstupné podle zákoníku práce 2012

Zrušení pracovního místa a zaměstnavatelem vyplácené odstupné je v novém zákoníku práce platném od 1. ledna 2012 oproti minulým právním úpravám změněno.

Praktický příklad pro výpočet odstupného v roce 2012 naleznete v dotazu, který zodpověděla paní Dana Blažková - Odstupné v roce 2012.

sobota 7. ledna 2012

Zákoník práce 2012 a změny Poradny pracovního práva


V novém roce vstoupil v platnost novelizovaný Zákoník práce 2012. Vzhledem k těmto změnám došlo i k úpravám některých stránek na naší poradně pracovního práva.

Konkrétně se jedná o následující změny:


1) Informace o změně legislativy u vybraných kategorií pracovního práva.
U vybraných rubrik se objevuje u dotazů vložených do 31.12. 2011 informace o možné změně legislativy a odkaz na výše uvedený článek o novele pracovního práva v roce 2012.

2) Změny u vybraných hesel výkladového slovníku zákoníku práce
Zákoník práce výkladový slovník byl předělán a nyní by měl odpovídat stavu Zákoníku práce 2012.

Konkrétní změny nastaly u následujících termínů: