čtvrtek 26. července 2012

Pracovní smlouva nebo živnostenské oprávnění a Švarc systém

Opětovným tématem v našich poradnách je dotaz, který má nějakým způsobem vztah k problematice Švarc systému a "zaměstnáváním" lidí na základě živnostenského listu.

Nový dotaz má jasné zadání, které je možno shrnout v následující otázce:

Dostal jsme nabídku na pracovní uplatnění a zaměstnavatel mi dává možnost volby mezi zaměstnáním na základě pracovní smlouvy nebo vztah podle obchodního zákoníků na základě živnostenského listu. Nemůže jít o Švarc systém?

Podrobně se tématu věnuje dotaz poradny hledání zaměstnání zde - Švarc systém - stejná práce podle pracovní smlouvy nebo na ŽL.

středa 18. července 2012

Ukončení dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce

Pracovně právní vztahy uzavřené mimo pracovní poměr, nezaložené pracovní smlouvou, mají podobu dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).
Uvedené dohody se uzavírají písemně a na určitou dobu nebo počet hodin v určité době. Končí uplynutím času nebo splněním počtu hodin.

Přesto se mohou objevit následující problémy a otázky:
  • Lze ukončit dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti?
  • Je ukončení uvedených dohod možné dohodou zaměstnance a zaměstnavatele nebo jinak?
  • Lze dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce okamžitě zrušit?

Více naleznete v poradně hledání práce a zaměstnání - Jak ukončit dohodu o provedení činnosti.