úterý 26. listopadu 2013

Příplatek za práci v sobotu a ve státní svátek zároveň

Příplatky za práci v sobotu, v neděli, ve státní svátek i příplatky za práci přesčasovou i práci v noci se vypočítávají z průměrného výdělku. Ale jak se řeší následující situace:

 • Na jaký příplatek má zaměstnanec nárok, když pracuje o víkendu a v jeden den je i státní svátek?
 • Jak se počítá nárok zaměstnance respektive příplatky za práci v noci v den, který je zároveň sobotou nebo státním svátkem?
 • A jaký nárok na příplatek za práci má zaměstnanec, když ve výše uvedeném příkladu bude pracovat přes čas?

Celou situaci v oblasti příplatků za práci osvětluje nový dotaz Poradny Zákoníku práce - Souběh příplatků za práci v sobotu na kterou vychází státní svátek.

pondělí 18. listopadu 2013

Dohoda o provedení práce, školení a pracovní doba

Školení a vzdělávání v rámci zaměstnání se v rámci vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel, který je podložený pracovní smlouvou, počítá do pracovní doby jako překážka v práci na straně zaměstnavatele.

 • Jak je to v případě dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)?
 • Jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele?
 • Platí ustanovení paragrafu 77, odstavce 2, písmene e Zákoníku práce o překážkách v práci pro dohody konané mimo pracovní poměr?
 • Může zaměstnavatel v tomto případě udělat výjimku ve prospěch zaměstnance?

Odpovědi a podrobnosti sděluje náš poradce pracovního práva paní Dana Blažková zde - Dohoda o provedení práce (DPP) a doba školení - jedná se o pracovní dobu?

pondělí 4. listopadu 2013

Zaměstnanec odmítá podepsat hmotnou odpovědnost

Hmotná odpovědnost zaměstnanců v obchodech (podle Zákoníku práce správně Odpovědnost zaměstnance za schodek) je noční můrou zaměstnanců i personalistů a zaměstnavatelů obecně.
Modelový případ našeho dotazu v poradně Zákoníku práce je z oblasti maloobchodní prodejny, ve které pracují zaměstnanci ve dvou směnách a navíc ještě brigádníci, kteří se často mění a nepodepisují uvedenou odpovědnost za schodek.
V uvedeném provozu jeden ze zaměstnanců odmítá podepsat dohodu o hmotné zodpovědnosti (zodpovědnosti za schodek), protože se domnívá, že nemá možnost svou prací ovlivnit všechny faktory, které mohou vést ke ztrátám a krádežím zboží.

 • Musí zaměstnanec podepsat hmotnou zodpovědnost (dohodu  o odpovědnosti zaměstnance za schodek)?
 • Co se stane, pokud zaměstnanec nepodepíše dohodu o hmotné zodpovědnosti?
 • Může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s tímto zaměstnancem?
 • Jak se může zaměstnanec bránit, pokud si myslí, že nejsou splněny všechny podmínky pro zajištění zboží na prodejně?
 • Může zaměstnanec odstoupit od dohody o hmotné odpovědnosti?

Více informací naleznete v Poradně pracovního práva - Hmotná odpovědnost, její nepodepsání a možná výpověď.