pondělí 13. prosince 2010

Výpověď pro nadbytečnost, stažení výpovědi, lze dát osobě se ZPS

Další dotazy naší pracovně právní poradny se týkají výpověď ze strany zaměstnavatele konkrétně výpovědi pro nadbytečnost.

1. Může dostat výpověď pro nadbytečnost zaměstnavatel se změněnou pracovní schopností (ZPS)?
Platí u této formy výpovědi ze strany zaměstnavatele nějaké povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci, pokud propouští zaměstnance se změněnou pracovní schopnosti? Musí hlásit výpověď na příslušný Úřad práce? A musí mít souhlas tohoto úřadu?

Odpovědi naleznete zde -Výpověď pro nadbytečnost a změněná pracovní schopnost

2.  Může zaměstnavatel zrušit výpověď pro nadbytečnost danou zaměstnanci během výpovědní doby?
Zaměstnanec dostane výpověď pro nadbytečnost  a přizpůsobí tomu svou situaci (hledá nové zaměstnaní, počítá s odstupným) a zaměstnavatel během výpovědní doby oznámí zaměstnanci, že výpověď stahuje.
Lze stáhnout výpověď pro nadbytečnost?
Má na to zaměstnavatel právo nebo dál platí výpověď a vyplacení odstupného?

Dana Blažková odpovídá zde - Stáhnutí výpovědi pro nadbytečnost

pondělí 6. prosince 2010

Rodičovská dovolená, výpověď a výše a termín pro odstupné

Rubrika Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené) je jednou z nejsledovanějších v naší poradně pracovního práva a zákoníku práce.
Série tří nových dotazů v poradně je zaměřena kombinaci dvou témat - výpověď ze strany zaměstnavatele a rodičovská dovolená.
Z této kombinace témat vychází několik důležitých otázek:

1. Má zaměstnavatel právo dát zaměstnanci výpověď během rodičovské dovolené?
2. Pokud může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, tak za jakých podmínek?
3. Náleží zaměstnanci odstupné nebo odchodné?
4. Jaké jsou lhůty a termíny pro  ukončení pracovního poměru a výplatu případného odstupného?


Odpovědi na otázky naleznete v právní poradně v dotazech:

čtvrtek 2. prosince 2010

Rodičovská dovolená, souběžná práce, placení daní a čerpání rodičovského příspěvku

Mateřská dovolená a následující rodičovská dovolená jsou velmi frekventovanými termíny v naší pracovně právní poradně.

Soubor právě publikovaných dotazů je zaměřen a rodičovskou dovolenou a problémy spojené se současným zaměstnáním respektive výkonem práce při pobírání rodičovského příspěvku.

Nabídka práce při rodičovské dovolené, jaký typ pracovně právního vztahu je vhodný?

První dotazem je dotaz čtenářky, která je na rodičovské dovolené a dostala zajímavou nabídku práce z domova a tak bude zvládat nejen pracovní povinnosti i starost o potomka.
Jaký je nejvýhodnější pracovní poměr při rodičovské dovolené?
Jaká se platí daň z příjmu?
Jaké zdravotní a sociální pojištění platí zaměstnavatel a zaměstnanec?

Více v odpovědi Dany Blažkové zde - Rodičovská dovolená, přivýdělek a placení daní + pojištění.

Nástup do zaměstnání v době trvání rodičovské dovolené

Další dotaz je zaměřen na problém, kdy se zaměstnanec vrací zpět do zaměstnání, ikdyž má stále právo pobírat státem vyplácený rodičovský příspěvěk .
 Více zde - Návrat do práce a pobírání rodičovského příspěvku .

Může matka začít pracovat v době rodičovské dovolené aniž by přišla o výplatu rodičovského příspěvku?

Další dotaz na právní poradnu je velmi podobný, čtenářka se ptá, za jakých podmínek může nastoupit do zaměstnání aniž by přišlo o státní podporu na rodičovské dovolené?
Odpověď paní Dany Blažkové je k dispozici zde - Návrat do práce a pobírání rodičovského příspěvku .

středa 1. prosince 2010

Musí zaměstnavatel informovat o vyslání na služební cestu s předstihem

Služební cesty jsou nedílnou součástí  některých profesí a zaměstnání. Zaměstnavatel, který vysílá zaměstnance na služební cestu, musí zcela logicky informovat o vyslání na jiné místo než je místo pravidelného pracoviště (místo výkonu práce).

Další informace naleznete v odpovědi pracovně právní poradny - Informování o služební cestě.

úterý 30. listopadu 2010

Prádná bianco směnka podepsaná spolu s hmotnou zodpovědností zaměstnavateli

Představte si takovou to situaci: Dlouho hledáte práci. Odpovídáte na všechna volná místa, stále posíláte vzorový životopis a konečně naleznete práci v obchodě, před nástupep do zaměstnání podepíšete následující dokumenty:
Pracovní smlouvu člověk asi podepsat musí, dohodu o hmotné zodpovědnosti by také měl logicky podepsat, když bude pracovat se svěřenými prostředky nebo penězi. Ale prázdnou směnku (nebo také bianco, případně blanko směnku) by snad zaměstnanec zaměstnavateli podepisovat neměl.

Má zaměstnavatel právo dát zaměstnanci k podpisu bianco směnku?
Musí zaměstnavatel prázdnou směnku podepsat?
Je již takto podepsaná blanko směnka platná?

Odpověď Dany Blažkové naleznete v pracovně právní poradně - Hmotná odpovědnost a směnka


 

pondělí 29. listopadu 2010

Lze změnit náplň práce ústně

Zaměstnavatel změnil zaměstnanci náplň práce. Zaměstnanec nesouhlasí se změnou druhu práce, ale nařízenou práci vykonal a vykonává.

Došlo ke změně v náplni práce?
Má zaměstnavatel právo na okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance ?

Podstatou celého dotazu, zda je možné provést změnu náplně práce jako právní úkon pouze ústně nebo zda je nutný písemný souhlas zaměstnance.

Celou odpověď Dany Blažkové najdete v právní poradně personální a vzdělávací agentury Aditus a personálního serveru HledámPráci.cz v dotazu - Ústní změna druhu práce.

úterý 23. listopadu 2010

Odchod do důchodu, snížení úvazku před důchodem a nemoc pracujího důchodce

Tři nové dotazy v naší pracovně právní poradně mají jeden společný jmenovatel a tím je důchod.

Odchod do důchodu a vybrání respektive proplacení dovolené je jedním z nejčastějších pracovně právních dotazů souvisejících s odchodem do starobního důchodu.
Čerpání dovolené (dovolená za kalendářní rok, dovolená za odpracované dny) se řídí stejnými zásadami jako při ukončování pracovního poměru. Více naleznete v odpovědi Dany Blažkové - Odchod do starobního důchodu a dovolená.

Zkrácení pracovního úvazku na polovinu před plánovaným odchodem do důchodu
Druhý "důchodový" dotaz právní poradny se týká situace, kdy paní je snížen (bez jejího souhlasu!) pracovní úvazek a tím se jí sníží nejen samotná mzda, ale i celková částka, ze které je vypočítávána výše starobního důchodu. Může snížit zaměstnavatel ta;kto pracovní úvazek a jak se může zaměstnanec bránit? - Poloviční úvazek (50%) před důchodovým věkem.

Ochranná lhůta a pracující důchodci
Platí ochranná lhůta pro pracujícího důchodce při ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr u důchodců je pracovním poměrem na dobu určitou a končí tedy uplynutím doby nebo se na něj vztahuje i výše zmíněná ochranná lhůta, pokud pracovník - důchodce onemocní? Paní Dana Blažková odpovídá zde - Starobní důchodce a nemoc před ukončením smlouvy na dobu určitou.


čtvrtek 18. listopadu 2010

Kázeňský trest a důtka za neplnění povinností zaměstnance

Zajímavé otázky na vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v naší pracovně právní poradně se týkají plnění respektive neplnění povinnosti zaměstnanců
Může zaměstnavatel uložit zaměstanci kázeňský trest? Za to může a za co nemůže dostat zaměstnanec od zaměstnavatele důtku za neplnění povinností?
Nové odovědi paní Dany Blažkové na velmi zajímavé dotazy  v pracovně-právní poradně naleznete zde:


středa 10. listopadu 2010

Pracovní poměr na dobu určitou, smlouva na 4 roky

Doba určitá je v pracovně-právní legislativě termín poměrně nový, ale přesto velmi využívaný nástroj, který je využíván již při tvorbě a podpisu pracovní smlouvy.
Časté dotazy v právní poradně se týkají zejména času, na který je možno uzavřít pracovní poměr na dobu určitou (délka pracovního poměru) a případně zda lze uzavírat pracovní smlouvu na dobu určitou opakovaně.


Seznam dotazů na téma pracovní poměr na dobu určitou .

Konkrétní dotaz na téma naleznete zde - Pracovní smlouva na dobu určitou 4 roky.

úterý 9. listopadu 2010

Pracovně právní poradna zařazena do Webarchívu Národní knihovny

Národní knihovna ČR se snaží evidovat i elektronické zdroje informací. Kvalitní zdroje informací zařazuje do Webarchívu a je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.
Přímo na stránkách Národní knihovny se píše, že jde o zdroje informací, které by měly být uchovány do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví.
Nevíme, zda jsme součástí českého kulturního dědictví, ale jsme velmi rádi, že jsme Národní knihovnou ČR byli vybráni mezi kvalitní zdroje informací.
Více o tématu naleznete zde - Poradna pracovního práva zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní internetové zdroje.

pátek 5. listopadu 2010

Být drzý na zaměstnavatele se nevyplácí

Urážlivé chování zaměstnanců vůči jejich nadřízeným není v současné době natolik neobvyklým jevem. Slovní urážky a nadávky, v horším případě dokonce fyzické útoky – to je jen několik případů porušení pracovní kázně zaměstnance, proti které má zaměstnavatel právo se bránit. To je jen jedna z dílčích odpovědí na dotaz, který naleznete na našich webových stránkách právmí poradny v otázce - Urážlivé chování zaměstnance vůči vedoucímu pracovníkovi. Dozvíte se zde mimo jiné i to, zda je zaměstnavatel povinen podepisovat různé druhy zaměstnancových žádostí a požadovat za tento úkon úhradu či zda smí zaměstnavatel vyplatit mzda příbuzné osobě zaměstnance, která u sebe nemá plnou moc.

pondělí 1. listopadu 2010

Stejná mzda před i po rodičovské dovolené a změna náplně práce?

Vracíte se z rodičovské dovolené a pozice, kterou jste před odchodem zastávala, je obsazená? Navrhuje Vám zaměstnavatel jiný druh práce ovšem s nižším finančním ohodnocením, než na jaké jste byla zvyklá u Vaší předchozí pozice? Máte právo požadovat stejně vysokou mzdu, jakou jste pobírala před nástupem na rodičovskou dovolenou, či se musíte smířit s příjmem nižším? Odpověď na tuto otázku naleznete zde - Mzda po návratu z rodičovské dovolené.
.S tematikou mateřská dovolená a rodičovská dovolená souvisí také dotaz uveřejněný na Nechci po rodičovské dovolené na původní pracovní místo - zdravotní důvody. Jak nepřijít o odstupné, pokud Vám zdravotní stav neumožňuje zastávat stejnou pozici jako před nástupem na rodičovskou dovolenou? Máte právo po zaměstnavateli požadovat úpravu Vaší pracovní doby tak, aby více vyhovovala Vašemu rodinnému životu (např. abyste mohla doprovázet potomka ráno do školy)?
Problematice mateřství a rodičovství směrem k zaměstnání a pracovnímu právu se věnuje celá rubrika pracovně právní poradny - Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené).

úterý 26. října 2010

Bossing - můj šéf si na mě zasedl a šikanuje mne.


Šikana ze strany nadřízeného pracovníka (tzv. bossing) bývá často skrytá, rafinovaná, ale o to zákeřnější. Ten, kdo jakoukoliv formu bossingu při výkonu svého zaměstnání zažil, nepopírá, že prožíval skutečný „teror na pracovišti“. Své zkušenosti má i naše dotazovatelka, která se takovou „obětí“ svého nadřízeného skutečně stala. Přečtěte si její jen stěží uvěřitelné zážitky a zjistěte, zda máte šanci se proti takovému chování bránit - Bossing - jak se bránit šikaně zaměstnavatele?

čtvrtek 21. října 2010

Neplacené volno o Vánocích - může zaměstnavatel nařídit při vyčerpané dovolené

Blíží se čas Vánoc, příprav na Vánoce a pečení vánočního cukroví (Vánoční cukroví recepty) a s tím souvisí nejen dovolené zaměstnanců, ale v některých případech i přerušení provozu zaměstnavatelů a nařízení
čerpání dovolené. 
Jak má postupovat nejen zaměstnanec, ale zejména zaměstnavatel v okamžiku, kdy zaměstnavatel nařídí volno v době vánočních svátků a konkrétní zaměstnanec má vyčerpánu dovolenou za kalendářní rok nebo dovolenou za odpracované dny?

Může zaměstnavatel v tomto případě nařídit zaměstnanci neplacené volno? Musí zaměstnanec takové volno napracovat? Nebo je to překážka na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží mzda (ikdyž do práce nepůjde)? Jak je to s úhradou zdravotního a sociálního pojištění?
Odpověď paní Dany Blažkové naleznete v nově publikovaném pracovně právním dotazu - Neplacené volno - zdravotní a sociální pojištění.

středa 20. října 2010

Hmotná odpovědnost a dohody o provedení práce a pracovní činnosti

Nový dotaz v naší právní poradně zaměření na pracovní právo se týká brigád a zodpovědnosti studentů i jiných brigádníků za svěřené finance případně další majetek zaměstnavatele.
Brigády
Brigády, nebo také temporary job, jak se "moderně" také říká, je možné vykonávat na základě dvou pracovně právní smluv mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, které se nazývají:

 Základní rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti je v možném počtu odpracovaných hodin a v odvodech na zdravotní a sociální pojištění (u dohody o pracovní činnosti se neodvádí).

Základní otázkou dotazu však není typ brigádní spolupráce, ale vztah zaměstnance - brigádníka a následujících termínů:
 A na otázku, zda je možné uzavřít jako brigádník odpovědnost za schodek nebo odpovědnost za škodu najdete odpověď Dany Blažkové zde - Hmotná odpovědnost a brigáda

neděle 17. října 2010

Kurz Zákoník práce 24.10. 2010

Dovolte, abychom Vám nabídli poslední možnost zúčastnit se kurzu Zákoník práce 2010, který se koná v pátek 24.10. 2010 v Praze (Opletalova 4, Praha 1). Kurz vede lektorka Dana Blažková, kterou znáte z naší poradny pracovního práva a zákoníku práce.
Na kurz pořádaný personální a vzdělávací společností Aditus jsou volná poslední místa.
Bližší infomrace o kurzu naleznete na stránce - Kurz Zákoník práce 2010.

pátek 15. října 2010

Může zaměstnavatel snížit mzdu bez souhlasu zaměstnance

Zaměstnanci pracují v první řadě pro peníze a v okamžiku, kdy zaměstnanec dostane menší mzdu než očekává nebo nižší mzdu než na kterou má podle svého názoru nárok, tak vždy vzniká problém.
Má zaměstnavatel právo snížit mzdu zaměstnanci bez jeho souhlasu? V jaké výši? Kolik nejvíce může "strhnout" zaměstnavatel?
Související termíny z našeho slovníku zákoníku práce jsou tyto:

úterý 12. října 2010

Dálkové studium a povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnanci se velmi často dotazují, jak je to s povinností zaměstnavatele uvolňovat zaměstnance pro dálkové studium a jak je to s náhradou mzdy  v době, kdy je zaměstnanec ve škole nebo kdy skládá zkoušky.

Ačkoliv to zní velmi nelogicky, tak většina lidí očekává nejen ochotu zaměstnavatele zaměstnance uvolnit ke studiu, ale také čekají, že zaměstnavatel bude hradit mzdy zaměstnance v době studia, tj. nepřítomnosti na pracovišti. Je zcela jisté, že zaměstancem zvolené studium vysoké případně jiné školy je pro zaměstnance z profesního pohledu přínosem, ale pro výkon práce není nezbytné. Pokud se tedy nejedná se zaměstnavatelem o
dohodu o zvýšení/prohloubení kvalifikace tak záleží spíše na benevolenci zaměstnavatele - zda zaměstnance uvolní a poskytne mu volno bez náhrady mzy nebo náhradní volno s nutností napracovat zameškané pracovní hodiny.
Celou odpověď Dany Blažkové naleznete zde - Dálkové studium a musí zaměstnavatel uvolnit?

pátek 8. října 2010

Pracovní úrazy a krácení dovolené na zotavenou

Jak se postupuje v situacích, kdy zaměstnanec utrpí pracovní úraz, je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a nemůže čerpat dovolenou na zotavenou?
Krátí se v případě pracovního úrazu a následné neschopnosti dovolená nebo je třeba dovolenou převést nebo proplatit?
A jak se postupuje u nemoci z povolání?

Konkrétní případ i řešení a správný postup naleznete v odpovědi Dany Blažkové v pracovně právní poradně -  Pracovní úraz a čerpání a převod dovolené.

čtvrtek 7. října 2010

Předdůchodový věk a ochranná lhůta

Vztahuje se ochranná lhůta na zaměstnance v určitém věku před důchodem?
Je zaměstnanec chráněn zákony v okamžiku, kdy mu do dosažení důchodového věku schází rok nebo několik let?
Jsou zaměstnanci v tomto věku chráněni pracovně-právní legislativou stejně jako v případě například nemoci, těhotenství, mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo se na ně ochranná lhůta nevztahuje?

Všechny výše uvedené otázky Vám zodpoví nově vložený dotaz v naší pracovně právní poradně - Ochranná lhůta v předdůchodovém věku.

pondělí 4. října 2010

Kurzy pracovního práva a zákoníku práce

Kurzy pracovního práva jsou nedílnou součástí naší poradny a za dobu pořádání kurzů si získaly vysokou oblibu personalistů i managerů firem.
Výhod našich pracovně-právních kurzů je několik - mezi ty nejdůležitější osoba lektora, menší skupiny frekventantů (maximálně 8 na jeden kurz), možnost řešit konkrétní problémy z praxe jednotlivých společností, možnost bezplatně konzultovat pracovně právní problémy po dobu 14 dnů.

Lektor kurzů
Kurzy pracovního práva vede paní Dana Blažková, která je zkušenou personální managerkou a zároveň odbornicí na pracovní právo i zkušenou lektorkou - Lektor kurzů Pracovní právo. Další výbornou referencí paní Blažkové je jistě celá naše poradna i stovky zodpovězených placených dotazů a kauz, kterou jsou vypracovány pro jednotlivé společnosti nebo zájemce - placené služby pracovně právní poradny.


Seznam pracovně právních kurzů

čtvrtek 30. září 2010

Zaměstnavatel odmítá vyplatit mzdu z důvodu náhrady škody způsobené zaměstnancem

Dotazy z kategorie Náhrada škody, hmotná odpovědnost patří mezi nejzajímavější a zároveň nejsložitější kauzy naší pracovně právní poradny, ale i samotného zákoníku práce respektive samotné pracovně právní legislativy.
Termíny jako odpovědnost za škodu, odpovědnost za schodek  hmotná odpovědnost jsou v jistém slova smyslu strašákem nejen zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů.
Velmi zajímavý je i nově zodpovězený dotaz v naší poradně, který radí vhodný postup zaměstanci, který se dostal do situace, kdy způsobil škodu, uznal svůj závazek zaměstnavateli ačkoliv nebyla věc dořešena s příslušnou pojišťovnou a zaměstnavatel poté nevyplatil mzdu a využil ji na úhradu výše zmíněné škody - 
Zaměstnavatel odmítnul vyplatit mzdu aby pokryl náklady na škodu.


čtvrtek 23. září 2010

Promlčecí doba v pracovním právu

Je možné vymáhat po zaměstnanci manko po 15 letech?

Nový pracovně právní dotaz nás inspiroval pro rozšíření našeho výkladového slovníku zákoníku práce a přidání nového termínu promlčecí doba v pracovním právu. Specifikem promlčecí doby v pracovním právu je fakt, že zákoník práce odkazuje na občanský zákoník respektive na jeho konkrétní paragrafy .

Promlčecí doba je v kontextu pracovního práva podle výše uvedeného 3 roky a tak se zdá, že odpověď na výše uvedenou otázku ohledně vymáhání manka po patnácti letech je zřejmá. Je tomu tak opravdu?
Podívejte se zde - Může zaměstnavatel po 15 letech vymáhat manko? 

středa 22. září 2010

Nemocenská v ochranné lhůtě, proč zaměstnavatel nevyplatí?

Nový dotaz pracovně právní poradny personální agentury Aditus a personálního serveru Hledám Práci.cz je zaměřen na problematiku nemocenské a vyplácení nemocenský dávek v ochranné lhůtě.
Konkrétně se jedná o  situaci, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr dohodou a poté v ochranné lhůtě onemocní a je v pracovní neschopnosti.
Má poté nárok na výplatu nemocenské? Vyplácí nemocenskou zaměstnavatel nebo státní správa sociálního zabezpečení?
Odpověď na otázku naleznete v odpovědi Dany Blažkové na stránce - Zaměstnavatelem nevyplacená nemocenská v ochranné lhůtě nebo ve velmi podobném dotazu zde - Kdo platí nemocenské dávky?.

úterý 21. září 2010

Zaměstnavatel chce ukončit pracovní poměr a v sezóně opět zaměstnat stejné pracovníky

Další zveřejněným dotazem naší pracovně právní poradny je dotaz postiženého zaměstnance, se kterým chce zaměstnavatel uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru na zimní období. Po tuto dobu by byl zaměstnanec evidován na příslušném úřadu práce a v následujícím období by byl opět stejnou firmou zaměstnání na stejném pracovním místě.
Má na toto chování zaměstnavatel právo?
Musí zaměstnanec přistoupit na takové chování zaměstnavatele?


Celý pracovně právní dotaz Vám zodpověděla paní Dana Blažková zde - Nedostatek práce u zaměstnavatele, ukončení pracovního poměru a opětovné zaměstnání.

středa 15. září 2010

Vzor výpovědi, problém se zápočtovým listem a částečná nezaměstnanost

Nové dotazy pracovně právní poradny se týkají následujících témat.

1. Výpověď z pracovního poměru
Výpověď ze strany zaměstnance je jedním z nejsledovanějších termínů našeho slovníku a velká většina dotazů v právní poradně spadá právě do rubriky Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru .
Co musí výpověď obsahovat? Je výpověď z pracovního poměru věcí složitou nebo jde vlastně o velmi jednoduchou až triviální záležitost. Další informace naleznete zde -  Jak podat výpověď - vzor .

2. Zápočtový list a problémy s vystavením ze strany zaměstnavatele
Zápočtový list (potvrzení o zaměstnání) je další evergreenem naším poradny pracovního práva. Nejčastějším problémem jsou právě komplikace, které způsobují zaměstnavatelé tím, že blokují nebo prodlužují vydání zápočtového listu bývalému zaměstnanci. Jak se v takovém případě zachovat naleznete například zde - Zaměstnavatel nechce vystavit zápočtový list.
Další podobné dotazy a odpovědi na ně naleznete zde - Zaměstnavatel nepřijal výpověď a odmítá vydat Zápočtový list, Zápočtový list - zaměstnavatel odmítá vystavit a vydat bývalému zaměstnanci.

 3. částečná nezaměstnanost a výpověď pro nadbytečnost
 Částečná nezaměstnanost je v současné hospodářské situaci stále obvyklejším jevem a často vyústí i ve výpověď z důvodu nadbytečnosti - Částečná nezaměstnanost a výpověď pro nadbytečnost.

úterý 14. září 2010

Vítejte na blogu pracovně právní poradny

Pracovně právní poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury a vzdělávací společnosti Aditus je již tak obsáhlá a navštěvovaná, že jsme se rozhodli vytvořit pro tuto poradnu vlastní blog. Cílem blogu je informovat naše čtenáře i veřejnost o novinkách a změnách v naší poradně.

Zaměření právní poradny
Právní poradna je zaměřena na oblast pracovního práva a zákoníku práce a jednotlivé kategorie jsou rozčleněny následovně:

  1. Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru
  2. Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci
  3. Mzda, plat, důchod
  4. Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost
  5. Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)
  6. Náhrada škody, hmotná odpovědnost
  7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ
  8. Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy
  9. Služební cesty, cestovní náhrady 
 V poradně pracovního práva Vám radí paní Dana Blažková, která je zkušenou personální manažerskou a výbornou lektorkou kurzů zaměřených na pracovní právo.

Výkladový slovník pracovního práva
Součástí naší poradny je i samostatný slovník pracovně právní problematiky a jednotlivých pojmů -  zákoník práce - výkladový slovník.