pátek 5. listopadu 2010

Být drzý na zaměstnavatele se nevyplácí

Urážlivé chování zaměstnanců vůči jejich nadřízeným není v současné době natolik neobvyklým jevem. Slovní urážky a nadávky, v horším případě dokonce fyzické útoky – to je jen několik případů porušení pracovní kázně zaměstnance, proti které má zaměstnavatel právo se bránit. To je jen jedna z dílčích odpovědí na dotaz, který naleznete na našich webových stránkách právmí poradny v otázce - Urážlivé chování zaměstnance vůči vedoucímu pracovníkovi. Dozvíte se zde mimo jiné i to, zda je zaměstnavatel povinen podepisovat různé druhy zaměstnancových žádostí a požadovat za tento úkon úhradu či zda smí zaměstnavatel vyplatit mzda příbuzné osobě zaměstnance, která u sebe nemá plnou moc.

Žádné komentáře: