středa 30. října 2013

Dohody konané mimo pracovní poměr a příplatky za práci o víkendu a ve svátek

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou nástrojem pracovního práva, který je hojně využíván pro krátkodobé pracovní kontrakty nebo pro brigádní pozice.
Práce na dohody konané mimo pracovní poměr se však mohou a často také konají v sobotu, neděli nebo ve svátek. Podle zákoníku práce náleží zaměstnancům příplatky za práci ve svátek a o víkendech. Ale objevují se následující otázky:

 • Platí příplatky za práci o víkendech a ve svátek pouze pro zaměstnance na základě pracovní smlouvy nebo i pro pracovníky s dohodou o provedení práce nebo s dohodou o pracovní činnosti?
 • Musí tedy zaměstnavatel vyplatit i "dohodářům" příplatky za práci ve svátek nebo v neděli?
 • Jak se to s příplatkem za práci v noci?

Odpověď našeho specialisty na pracovní právo a Zákoník práce, paní Dany Blažkové, naleznete zde - Nezaplaceny příplatky za soboty a neděle při práci na dohodu o pracovní činnosti - DPČ.

sobota 19. října 2013

Mateřská dovolená - kdy přesně končí

Určit přesné datum konce mateřské dovolené a tím i výplaty peněžité podpory v mateřství závisí na několika faktorech, které stanoví zákony a další právní předpisy:

 • den porodu
 • počet dětí
 • fakt, zda se matka o dítě stará či nikoliv
 • počet vyčerpaných týdnů mateřské dovolené před porodem

Jak tedy určit přesné datum pro ukončení mateřské dovolené a konce vyplácení peněžitých dávek v mateřství?
Asi nejjednodušší je využití následujícího nástroje - Lhůtník pro výplatu peněžité pomoci v mateřství.

čtvrtek 10. října 2013

Jak vypočítat nárok na dovolenou?

Dovolenou na zotavenou respektive nárok zaměstnance na dovolenou je někdy potřeba stanovit podle počtu odpracovaných měsíců.

S výpočtem nároku zaměstnance na dovolenou se objevují následující dotazy zaměstnanců a personalistů:

 • Jak se počítá nárok na dovolenou podle odpracovaných dnů nebo měsíců?
 • Jde o poměrnou část odpracovaných měsíců k  počtu měsíců v kalendářním roce (dvanáctina za každý měsíc)?
 • Jak se zaokrouhluje nárok na dovolenou podle odpracovaných dnů?
 • Zaokrouhluje se na celé dny, na polovinu dne nebo na hodiny?
 • Existuje tabulka pro výpočet nároku na dovolenou?


Více informací najdete ve článku - Nárok na dovolenou - výpočet.

pátek 4. října 2013

Pracovní právo 2014 a novela Zákoníku práce

V roce 2014 dochází k jedné z největších změn v celém právním prostředí v České republice. Příčinou této změny je nový Občanský zákoník, který od 1. ledna 2014 vstoupí v platnost.
Změny Občanského zákoníku budou mít vlit na mnohé stránky našeho života. A s uvedenou právní úpravou se objeví i následující otázky:

 • Jak se zavedením Občanského zákoníku změní právní prostředí v oblasti pracovního práva?
 • Změní se v roce 2014 Zákoník práce?
 • Jaké konkrétní změny budou v pracovním právu a Zákoníku práce 2014?
 • Půjde o revoluční změny v pracovním právu podobné jaké byly spojeny s novelou Zákoníku práce 2012?
 • Budou platit všechny články Občanského zákoníku i v pracovním právu nebo budou v Zákoníku práce nějaké výjimky?


Dostatek informací ke změnám pracovního práva v následujícím roce naleznete ve články paní Dany Blažkové zde - Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník.