pátek 25. dubna 2014

Nesplněný fond pracovní doby - chyba zaměstnavatele nebo nutnost napracovat?

Pracovní doba respektive rozvržení pracovní doby bývá v různých provozech velmi odlišné a diferencované podle potřeb zaměstnavatele nebo zákazníků firem, ve kterých zaměstnanci pracují.
Konto pracovní doby je tak v některých provozech naprosto jasné a jeho naplnění není problémem. Problémy se mohou objevit v provozech, kde nemusí vždy dojít ke splnění smluveného fondu pracovní doby, například v oblasti maloobchodu nebo gastronomie.
Podobné situaci v oblasti obchodu se věnuje nejnovější příspěvek poradny Zákoníku práce a pracovního práva, který řeší následující otázky:

 • Musí si zaměstnanci pracující na plný pracovní úvazek napracovat chybějí hodiny fondu pracovní doby, když pracují přesně podle rozvrhu pracovních hodin navrženým zaměstnavatelem?
 • Nejde náhodou o chybu zaměstnavatele, který špatně rozvrhl pracovní dobu?
 • Co když zaměstnanec odmítne napracovat chybějící pracovní dobu ve fondu pracovní doby a dodržel rozvrh směn zaměstnavatele?
 • Nenáleží naopak zaměstnanci náhrada mzdy za neodpracované hodiny, protože jde vlastně o překážku v práci na straně zaměstnavatele?

Celý dotaz naleznete zde - Dotaz na nesplněný fond pracovní doby (chybně naplánovaný zaměstnavatelem).

úterý 22. dubna 2014

Judikatury a pracovní právo

Pracovně-právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jsou řešeny Zákoníkem práce a dalšími předpisy a vyhláškami právního rámce České republiky. Přesto výklad Zákoníku práce a dalších zákonných norem nemusí být vždy jednoznačný a tak dochází k pracovně právním sporům, které řeší příslušné soudy.

A právě rozhodnutí soudu v určitém pracovně-právním sporu může být rozhodující pro další soudní spory řešící stejný nebo podobný problém pracovního práva.

Nový článek poradny zaměřené na Zákoník práce a další pracovní legislativu odpovídá na následující dotazy:

 • Co je to vlastně judikatura v pracovním právu?
 • Jak jsou judikatury závazné v soudním systému ČR?
 • Kde hledat judikatury a rozhodnutí soudu v pracovně-právních vztazích?

Více zde - Závaznost judikatury v pracovním právu.

pondělí 14. dubna 2014

Dohoda o srážce ze mzdy v roce 2014 aneb Zákoník práce nebo Občanský zákoník

V lednu 2014 vstoupila do pracovně právních vztahů novela, kterou však neovlivnily ani tak změny Zákoníku práce jako kodexu pracovně právních vztahů, ale radikální novela Občanského zákoníku (viz článek Novela Zákoníku práce 2014 a nový Občanský zákoník).
Uvedené změny se více či méně dotkly několika oblastí právních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jednou z těchto oblastí jsou i dohody o srážce ze mzdy a nový článek paní Dany Blažkové, naší expertky na pracovní právo odpovídá na následující otázky:

 • Jaká je současná situace v oblasti srážek ze mzdy zaměstnanců?
 • Jaké jsou rozdíly v oblasti srážek ze mzdy oproti stavu před lednem 2014?
 • Řídí se srážky ze mzdy Zákoníkem práce nebo Občanským zákoníkem?
 • Jaká je výše nezabavitelné částky pro srážky ze mzdy?
 • Má vliv na výši nezabavitelné částky počet osob vyživovaných zaměstnavatelem?

Celý článek naleznete zde - Dohody o srážce ze mzdy/platu se od ledna 2014 řídí Občanským zákoníkem.


pátek 11. dubna 2014

Nevyčerpaná dovolená z minulého roku a započítání do pracovní doby

Poměrně jasný a stručný dotaz se objevil v nejnovějším příspěvku naší poradny pracovního práva a Zákoníku práce.
Dotaz je směřován na nevyčerpanou ("nevybranou") dovolenou zaměstnance a její případné započtení do pracovní doby v novém roce:

 • Je dovolená za minulý kalendářní rok čerpaná v kalendářním roce aktuálním započítaná do pracovní doby?

Více zde - Počítá se čerpaná stará dovolená jako výkon práce?

úterý 8. dubna 2014

Péče o dítě a služební cesty nebo zkrácení pracovního úvazku

Péče o malé dítě je nedílnou součástí většiny našich životů a tím i pracovní kariéry. V době péče o dítě se mohou objevit dlouhodobé problémy v oblasti práce a vztahu se zaměstnavatelem, které vyžadují konzultace v oblasti pracovního práva.
Dva z takových dotazů se objevily v naší poradně Zákoníku práce:

1. Péče o dítě a zkrácení pracovního úvazku


 • Musí zaměstnavatel vyjít vstříc přání zaměstnance a umožnit mu zkrácení pracovní doby z důvodu péče o dítě do 8 let?
 • Kdy naopak zaměstnanci v tomto přání nemusí vyjít vstříc?

Celý dotaz naleznete zde - Zkrácení pracovního úvazku na dobu určitou z důvodu péče o dítě.

2. Péče o dítě a služební cesty


 • Musí zaměstnanec absolvovat pracovní cesty, když pečuje o malé dítě a nesouhlasí z důvodu péče s vysláním na pracovní cestu?
 • Jak se situace řeší, pokud v pracovní smlouvě má zaměstnanec uveden obecný souhlas s vysláním na služební cesty?
 • Který paragraf Zákoníku práce řeší problematiku zaměstnanců pečující o malé děti nebo osoby blízké?

Odpovědi na uvedené otázky uvádí článek - Příkázání služební cesty osobě pečující o dítě do 8 let.

pondělí 7. dubna 2014

Doručování písemností a pracovním právu v kontextu nového Občanského zákoníku

Změna legislativy a Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník přinesla některé novinky i do oblasti elektronické a poštovní komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

V oblasti doručování písemností se od začátku roku 2014 objevily nové otázky:

 • Jak ovlivňuje nový Občanský zákoník doručování písemností v oblasti pracovně-právních vztahů?
 • Jak má vypadat doručování písemností podle Zákoníku práce?
 • Jak doručování důležitých písemností zaměstnancům obvykle funguje?
 • Jak správně vypadá doručování písemností v pracovně právním vztahu?
 • Proč zatím nefunguje elektronické doručování písemností?
 • Jaké jsou výhody osobního doručení písemností? 
 • Má osobní doručení výhody pro zaměstnance?


Uvedené otázky zodpovídá naše specialistka na pracovní právo paní Dana Blažková ve článku - Doručování písemností v pracovním právu a co s tím má společného Občanský zákoník.