pátek 16. srpna 2013

Částečná nezaměstnanost a snížení mzdy zaměstancům

Žádnému zaměstnanci by asi nebylo po chuti, kdyby nastala situace, kdy dojde k poklesu jeho příjmů ze zaměstnání, tj kdy dojde ke snížení jeho mzdy nebo platu (Mzda a plat jaký je rozdíl?).

V současné době však s ekonomickou krizí přichází také nový fenomén pracovního práva - dočasná nezaměstnanost. Dočasnou nezaměstnanost je možné definovat jako překážku v práci na straně zaměstnavatele, která je způsobena dočasným nezájmem trhu o výrobky nebo služby zaměstnavatele. Kompletní definici uvedeného termínu naleznete v našem Výkladovovém slovníku Zákoníku práce, konkrétně na straně částečná nezaměstnanost.

V období částečné nezaměstnanosti je logicky méně práce i méně příjmů zaměstnavatele. Asi je také celkem logické, že se zaměstnavatel snaží při snížení příjmů a zároveň množství práce a pracovní doby snížit i mzdy zaměstnanců. Otázek souvisejících s částečnou nezaměstnaností je několik:

  • Může zaměstnavatel snížit mzdy zaměstnanců v období částečné nezaměstnanosti?
  • Může zaměstnavatel snížit mzdy bez souhlasu postižených zaměstnanců?
  • Jaká je maximální sazba snížení mzdy zaměstnanců v období částečné nezaměstnanosti?
  • Jak ovlivňuje snížení mzdy zaměstnanců při částečné nezaměstnanosti existence odborové organizace u zaměstnavatele?

Více v odpovědi naší právní poradkyně paní Dany Blažkové - Částečná nezaměstnanost a snížení mzdy.

úterý 13. srpna 2013

Dovolená a dva absurdní příklady chování zaměstnavatele

Dovolená na zotavenou je standardní součástí pracovně právní legislativy a zákoníků práce již desítky let. Přesto se najdou zaměstnavatelé, kteří uvedená ustanovení pracovního kodexu nechtějí nebo nehodlají respektovat. Vytvářejí pak absurdní situace a neuvěřitelný nátlak na zaměstnance, kteří pak z obavy o ztrátu zaměstnání uvažují o tom, že by výklad zaměstnavatele mohl být správný nebo že by tento výklad mohli alespoň přijmout.

Uvedeme zde dva absurdní příklady chování zaměstnavatele:

Zaměstnancem placený náhradník po dobu dovolené

Dostanete dovolenou, ale najdete za sebe náhradníka, který po dobu dovolené bude Vaši práci vykonávat a zaplatíte jej se svého. 

Opravdu i takový nesmysl se vyskytne v České republice ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec. Personalista, pokud jej tedy taková firma má, by měl jít rovnou do psychiatrické léčebny a firma jako taková by měla mít zákaz zaměstnávat zaměstnance. Více najdete dotazu a komentáři paní Dany Blažkové zde - Mám zaplatit náhradníka, který za mne bude pracovat během mé dovolené?


Práce bez nároku na dovolenou
Pracujete u nás dva roky, ale nemáte nárok na dovolenou.......

Jde o trochu zjednodušený výklad situace, ale i takto se chová zaměstnavatel v našem příkladu - vice zde - Zaměstnavatel tvrdí, že nemám nárok na dovolenou.