úterý 26. října 2010

Bossing - můj šéf si na mě zasedl a šikanuje mne.


Šikana ze strany nadřízeného pracovníka (tzv. bossing) bývá často skrytá, rafinovaná, ale o to zákeřnější. Ten, kdo jakoukoliv formu bossingu při výkonu svého zaměstnání zažil, nepopírá, že prožíval skutečný „teror na pracovišti“. Své zkušenosti má i naše dotazovatelka, která se takovou „obětí“ svého nadřízeného skutečně stala. Přečtěte si její jen stěží uvěřitelné zážitky a zjistěte, zda máte šanci se proti takovému chování bránit - Bossing - jak se bránit šikaně zaměstnavatele?

čtvrtek 21. října 2010

Neplacené volno o Vánocích - může zaměstnavatel nařídit při vyčerpané dovolené

Blíží se čas Vánoc, příprav na Vánoce a pečení vánočního cukroví (Vánoční cukroví recepty) a s tím souvisí nejen dovolené zaměstnanců, ale v některých případech i přerušení provozu zaměstnavatelů a nařízení
čerpání dovolené. 
Jak má postupovat nejen zaměstnanec, ale zejména zaměstnavatel v okamžiku, kdy zaměstnavatel nařídí volno v době vánočních svátků a konkrétní zaměstnanec má vyčerpánu dovolenou za kalendářní rok nebo dovolenou za odpracované dny?

Může zaměstnavatel v tomto případě nařídit zaměstnanci neplacené volno? Musí zaměstnanec takové volno napracovat? Nebo je to překážka na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží mzda (ikdyž do práce nepůjde)? Jak je to s úhradou zdravotního a sociálního pojištění?
Odpověď paní Dany Blažkové naleznete v nově publikovaném pracovně právním dotazu - Neplacené volno - zdravotní a sociální pojištění.

středa 20. října 2010

Hmotná odpovědnost a dohody o provedení práce a pracovní činnosti

Nový dotaz v naší právní poradně zaměření na pracovní právo se týká brigád a zodpovědnosti studentů i jiných brigádníků za svěřené finance případně další majetek zaměstnavatele.
Brigády
Brigády, nebo také temporary job, jak se "moderně" také říká, je možné vykonávat na základě dvou pracovně právní smluv mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, které se nazývají:

 Základní rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti je v možném počtu odpracovaných hodin a v odvodech na zdravotní a sociální pojištění (u dohody o pracovní činnosti se neodvádí).

Základní otázkou dotazu však není typ brigádní spolupráce, ale vztah zaměstnance - brigádníka a následujících termínů:
 A na otázku, zda je možné uzavřít jako brigádník odpovědnost za schodek nebo odpovědnost za škodu najdete odpověď Dany Blažkové zde - Hmotná odpovědnost a brigáda

neděle 17. října 2010

Kurz Zákoník práce 24.10. 2010

Dovolte, abychom Vám nabídli poslední možnost zúčastnit se kurzu Zákoník práce 2010, který se koná v pátek 24.10. 2010 v Praze (Opletalova 4, Praha 1). Kurz vede lektorka Dana Blažková, kterou znáte z naší poradny pracovního práva a zákoníku práce.
Na kurz pořádaný personální a vzdělávací společností Aditus jsou volná poslední místa.
Bližší infomrace o kurzu naleznete na stránce - Kurz Zákoník práce 2010.

pátek 15. října 2010

Může zaměstnavatel snížit mzdu bez souhlasu zaměstnance

Zaměstnanci pracují v první řadě pro peníze a v okamžiku, kdy zaměstnanec dostane menší mzdu než očekává nebo nižší mzdu než na kterou má podle svého názoru nárok, tak vždy vzniká problém.
Má zaměstnavatel právo snížit mzdu zaměstnanci bez jeho souhlasu? V jaké výši? Kolik nejvíce může "strhnout" zaměstnavatel?
Související termíny z našeho slovníku zákoníku práce jsou tyto:

úterý 12. října 2010

Dálkové studium a povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnanci se velmi často dotazují, jak je to s povinností zaměstnavatele uvolňovat zaměstnance pro dálkové studium a jak je to s náhradou mzdy  v době, kdy je zaměstnanec ve škole nebo kdy skládá zkoušky.

Ačkoliv to zní velmi nelogicky, tak většina lidí očekává nejen ochotu zaměstnavatele zaměstnance uvolnit ke studiu, ale také čekají, že zaměstnavatel bude hradit mzdy zaměstnance v době studia, tj. nepřítomnosti na pracovišti. Je zcela jisté, že zaměstancem zvolené studium vysoké případně jiné školy je pro zaměstnance z profesního pohledu přínosem, ale pro výkon práce není nezbytné. Pokud se tedy nejedná se zaměstnavatelem o
dohodu o zvýšení/prohloubení kvalifikace tak záleží spíše na benevolenci zaměstnavatele - zda zaměstnance uvolní a poskytne mu volno bez náhrady mzy nebo náhradní volno s nutností napracovat zameškané pracovní hodiny.
Celou odpověď Dany Blažkové naleznete zde - Dálkové studium a musí zaměstnavatel uvolnit?

pátek 8. října 2010

Pracovní úrazy a krácení dovolené na zotavenou

Jak se postupuje v situacích, kdy zaměstnanec utrpí pracovní úraz, je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a nemůže čerpat dovolenou na zotavenou?
Krátí se v případě pracovního úrazu a následné neschopnosti dovolená nebo je třeba dovolenou převést nebo proplatit?
A jak se postupuje u nemoci z povolání?

Konkrétní případ i řešení a správný postup naleznete v odpovědi Dany Blažkové v pracovně právní poradně -  Pracovní úraz a čerpání a převod dovolené.

čtvrtek 7. října 2010

Předdůchodový věk a ochranná lhůta

Vztahuje se ochranná lhůta na zaměstnance v určitém věku před důchodem?
Je zaměstnanec chráněn zákony v okamžiku, kdy mu do dosažení důchodového věku schází rok nebo několik let?
Jsou zaměstnanci v tomto věku chráněni pracovně-právní legislativou stejně jako v případě například nemoci, těhotenství, mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo se na ně ochranná lhůta nevztahuje?

Všechny výše uvedené otázky Vám zodpoví nově vložený dotaz v naší pracovně právní poradně - Ochranná lhůta v předdůchodovém věku.

pondělí 4. října 2010

Kurzy pracovního práva a zákoníku práce

Kurzy pracovního práva jsou nedílnou součástí naší poradny a za dobu pořádání kurzů si získaly vysokou oblibu personalistů i managerů firem.
Výhod našich pracovně-právních kurzů je několik - mezi ty nejdůležitější osoba lektora, menší skupiny frekventantů (maximálně 8 na jeden kurz), možnost řešit konkrétní problémy z praxe jednotlivých společností, možnost bezplatně konzultovat pracovně právní problémy po dobu 14 dnů.

Lektor kurzů
Kurzy pracovního práva vede paní Dana Blažková, která je zkušenou personální managerkou a zároveň odbornicí na pracovní právo i zkušenou lektorkou - Lektor kurzů Pracovní právo. Další výbornou referencí paní Blažkové je jistě celá naše poradna i stovky zodpovězených placených dotazů a kauz, kterou jsou vypracovány pro jednotlivé společnosti nebo zájemce - placené služby pracovně právní poradny.


Seznam pracovně právních kurzů