čtvrtek 26. června 2014

Pravidla pro krácení dovolené

Dovolená na zotavenou respektive počet dnů dovolené je jasně stanoven Zákoníkem práce, ujednáními v kolektivních nebo pracovních smlouvách, případně dalšími předpisy.

Pravidla pro krácení dovolené - otázky:


 • Je však možné dovolenou zaměstnance krátit?
 • V jaké rozmezí je možné dovolenou na zotavenou zaměstnanci pokrátit?
 • Z jakých důvodů lze podle Zákoníku práce počet dnů dovolené zaměstnanci snížit?
 • Je důvodem pro krácení dovolené i pracovní neschopnost zaměstnance?
 • Kolik dnů musí zaměstnanec zameškat, aby došlo ke krácení dovolené?


Celý dotaz poradny pracovního práva naleznete zde - Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé nemoci.

čtvrtek 19. června 2014

Konto pracovní doby a stanovení rozvrhu směn

Dva nové dotazy v poradně Zákoníku práce a pracovního práva se věnují problematice pracovní doby, rozvrhu pracovních směn a určení konta pracovní doby.

1. Konto pracovní doby, vyrovnávací období a práce ve svátek 


 • Jak se stanovuje vyrovnávací období pro konto pracovní doby?
 • Musí být vyrovnávací období pro konto pracovní doby 1 kalendářní měsíc
 • Jak se počítá státní svátek respektive práce ve státní svátek do konta pracovní doby?
 • Kolik činí průměrný týdenní počet dopracovaných hodin pro konto pracovní doby?

Celý dotaz zde - Konto pracovní doby a státní svátek.

2. Oznámení rozvrhu pracovních směn zaměstnanci


 • Kdy musí oznámit zaměstnavatel oznámit zaměstnanci rozvrh pracovních směn?
 • Může zaměstnanec dostat rozvrh směn den před nástupem na směnu?
 • Může se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout na oznamování rozvrhu směn v jiném harmonogramu než je stanoveno Zákoníkem práce?
 • Je možné dohodu o změně zákonného termínu o oznamování rozvrhu směn učinit ústně?

Více zde - Určení začátku pracovní doby ze dne na den.

čtvrtek 12. června 2014

Porušení pracovní kázně a dvakrát potrestaný zaměstnanec

Pracovní kázeň a její porušení nebo porušování je jedním z témat, při kterých dochází k nejostřejším výměnám názorů mezi postiženými zaměstnanci a představiteli zaměstnavatele. Postihy za porušování pracovní kázně jsou různé.
Nový příspěvek naší Poradny Zákoníku práce a pracovně-právní legislativy se věnuje konkrétnímu postihu zaměstnance za problém v oblasti pracovní kázně:

 • Může zaměstnavatel udělit za porušení pracovní kázně více postihů?
 • Může bát zaměstnanci v případě problému s pracovní kázní udělen finanční postih respektive snížena mzda?
 • Je možné snížit mzdu a zároveň udělit zaměstnanci písemnou důtku?


Na uvedené otázky odpovídá paní Dana Blažková zde - Dva tresty za porušení pracovní kázně zaměstnancem.

úterý 10. června 2014

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě

Občanský zákoník začal od počátku roku 2014 ovlivňovat i pracovně právní vztahy. Ačkoliv platí princip subsidiarity v pracovním právu, tak jsou oblasti, kdy je se řídit Občanským zákoníkem.
Jedno z oblastí je problematika smlouvy o smlouvě budoucí. V pracovním právu jde o smlouvu o uzavření pracovní smlouvy v budoucnosti.

 • S jakým časovým předstihem před uzavřením pracovní smlouvu lze uzavřít smlouvu o budoucí pracovní smlouvě?
 • Jaké náležitosti musí obsahovat smlouva o budoucí pracovní smlouvě?
 • Musí být taková smlouva uzavřena písemně nebo je možná i ústní forma smlouvy o smlouvě budoucí?
 • Lze smlouvu o uzavření pracovní smlouvy v budoucnu vypovědět?
 • Pokud ano, je možné takovou smlouvu vypovědět jen ústně?

Celý text naší specialistky na pracovní právo paní Dany Blažková je publikován zde - Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy.

pondělí 9. června 2014

Subsidiarita v pracovním právu

Od začátku letošního roku platí velmi renovovaný Občanský zákoník. S touto právní normou se objevily i změny v pracovním právu a Zákoníku práce, vice viz článek Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník.
Ne vždy je však zcela jasné, zda platí v pracovně právních vztazích výklad Zákoníku práce nebo výklad Občanského zákoníku a objevují se následující otázky:

 • Má výklad ze Zákoník práce přednost před výkladem z Občanského zákoníku?
 • Nebo naopak má Občanský zákoník přednost před Zákoníkem práce?
 • Co znamená subsidiarita respektive princip subsidiarity v pracovně právní legislativě?
 • V kterých konkrétních případech zmiňovaný princip subsidiarity platí?
 • Existuje případ v pracovně-právních vztazích, kdy Zákoník práce výslovně zakazuje výklad podle Občanského zákoníku?  

Celý článek paní Dany Blažkové naleznete na stránkách Poradny Zákoníku práce - Co znamená princip subsidiarity v pracovním právu?.

pátek 6. června 2014

Zaměstnanec agentury práce a vznik změněné pracovních schopnosti


Stejně jako jsou běžným subjektem trhu práce personální agentury, tak jsou na stejném trhu etablovány i agentury práce (Jaký je rozdíl mezi agenturou práce a a personální agenturou?). Agentury práce běžně doplňují nedostatky stavu kmenových zaměstnanců zejména v oblastech výroby nebo stavebnictví. Agenturní zaměstnávání má svá specifika (Výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání), která mohou vyústit i v následující problém, který se ředí v nejnovějším dotazu naší poradny Zákoníku práce:
Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr s agenturou práce s podepsanou platnou pracovní smlouvou a během tohoto pracovního poměru je zaměstnanci přiznána změněná pracovní schopnost. Podle Zákona o zaměstnanosti však agentura práce nesmí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

 • Jak má agentura práce uvedenou situaci vyřešit?
 • Jaký se musí použít důvod pro ukončení pracovního poměru?
 • Jak se situace řeší, pokud zaměstnanec i agentura práce mají zájem v pracovním poměru dále pokračovat a ZPS nemá vliv na výkon práce?  

Odpovědi nabízí kompletní dotaz zde - Agentura práce - zákaz zaměstnávání osob se ZPS a vznik ZPS během poměru.

čtvrtek 5. června 2014

Nařízení dovolené při nedostatku práce

Dovolená a respektive její čerpání patří k nejatraktivnějším benefitům zaměstnanců. Mohou však nastat situace, kdy zaměstnavatel nařídí zaměstnanci dovolenou v neatraktivní době nebo období.

 • Jaká jsou pravidla pro nařízení dovolené zaměstnavatelem?
 • Má zaměstnanec právo si vybrat dovolenou v termínu, který si sám vybere?
 • Co když je nařízená dovolená na státní svátek?
 • Může zaměstnavatel nařídit zaměstnancům dovolenou v případě, že nemá dostatek práce? 
 • Jak je to s hromadným nařízením dovolené zaměstnancům?

Celý dotaz v poradně Zákoníku práce je zde - Nedostatek práce a nařízení dovolené.

středa 4. června 2014

Ubytování na služebních cestách a výjezdech

Služební cesty nebo výjezdy jsou nedílnou součástí práce pro různé pracovní pozice v různých společnostech i státních organizacích.

 • Čím se řídí podmínky ubytování při služebních cestách?
 • Existují v Zákoníku práce nebo vyhláškách jasné stanovené standardy pro ubytovávání zaměstnanců na služebních cestách?
 • Mají zaměstnanci nárok na jednolůžkové pokoje?
 • Mohou mít zaměstnanci různé podmínky při ubytování na služební cestě?
 • Je možné, aby nadřízený měl jednolůžkový pokoj a podřízení třílůžkový?

Celý dotaz je umístěn zde - Ubytování na služební cestě - mám nárok na samostatný pokoj?