pátek 24. února 2017

Směna nahlášená 1 den dopředu. Má zaměstnanec povinnost se dostavit?


Poměrně jednoduchý dotaz se objevil v naší Poradně Zákoníku práce a pracovního práva:
Zaměstnavatel nařídil jeden den předem a na den pracovního svátku mimořádnou pracovní směnu. Zaměstnanci se odmítli zúčastnit. Zaměstnavatel aplikoval finanční postih na základě neúčasti zaměstnanců a hodlá dále vymáhat náhradu škody, která mu neúčastí zaměstnanců údajně vznikla (v řádu až milionu korun).

Z této relativně jednoduché situace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vznikají velmi zajímavé otázky:
 • Má zaměstnavatel právo nařídit pracovní směnu jeden den před vlastní směnou?
 • Musí se zaměstnavatel dostavit na takovou pracovní směnu?
 • Jaké podmínky musí být splněny, aby vznikla povinnost zaměstnance se na směnu nařízenou jeden den předem dostavil?
 • Lze zaměstnance potrestat finančně za neúčast na pracovní směně nařízené jeden den předem?
 • S jakým předstihem musí zaměstnavatel oznámit zaměstnancům rozvrh směn, aby to bylo v souladu se Zákoníkem práce?
 • Může zaměstnavatel vymáhat náhradu škody na zaměstnancích v případě, že se nedostaví na nařízenou pracovní směnu?

Celý dotaz zodpověděla naše specialistka na pracovní právo paní Dana Blažková zde - Náhrada škody za ušlý zisk pro smyšlenou absenci ve svátek.

úterý 17. ledna 2017

Konec pracovního poměru - délka, důvod ukončení a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Konec pracovního poměru a případná doba nezaměstnanosti, nahlášení se na příslušném Úřadu práce a výplata podpory v nezaměstnanosti jsou jedny z nejfrekventovanějších témat naší poradny Zákoníku práce a pracovního práva.
Nejnovější zodpovězené dotazy v naší poradně odpovídají na následují otázky k problematice:
 • Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?
 • Kolik dnů, měsíců nebo eventuálně roků musí zaměstnanec pracovat, aby měl nárok na dávky v nezaměstnanosti?
 • Jak se vypočítá výše podpory pro nezaměstnané?
 • Je důležitý důvod nebo způsob ukončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pro výplatu podpory v nezaměstnanosti?
 • Kdy bude snížena výše podpory pro nezaměstnané občany?
 • Jak se stanovuje průměrný výdělek, ze kterého se počítá výše dávek vyplácených Úřadem práce?

Více naleznete v dotazu právní poradny, který zodpověděla naše specialistka na pracovní práce paní Dana Blažková - Skončení pracovního poměru ve zkušební době po 5 dnech a průměrný výdělek pro podporu v nezaměstnanosti.