pátek 27. ledna 2012

Dodržování léčebného režimu a Zákoník práce 2012

Každý člověk může onemocnět a každý člověk by měl dodržovat léčebný režim, který stanovuje ošetřující lékař. Výše uvedené se týká také zaměstnanců. Protože však nemoc a vyplácení nemocenských dávek je v ČR velmi zneužíváno a "vybraní" zaměstnanci využívali nemocenskou jako jinou formu dovolené, tak s novelou zákoníku práce dostává do textu pracovního kodexu ČR od roku 2012 následující termíny

  • Léčebný režim a jeho dodržování
  • Porušení léčebného režimu
  • Vycházky a místo pobytu
  • Hrubé porušení léčebného režimu a následná výpověď
Komplexně se uvedené problematice věnuje článek paní Dany Blažkové - Zakotvení povinnosti dodržovat léčebný režim v zákoníku práce 2012pondělí 23. ledna 2012

Dohoda o provedení práce a Zákoník práce 2012


Obsáhlé změny zákoníku práce v roce 2012, přinesla poslední novela kodexu pracovního práva platná od 1. 1. 2012.
Změna se velmi výrazně dotkla i dohody o provedení práce, která je jednou z forem práce pro zaměstnavatele mimo pracovní poměr vymezení pracovní smlouvou.

A protože jde o změny až zásadní, tak Vám doporučujeme články paní Blažkové věnované problematice DPP a novele ZP 2012:


sobota 21. ledna 2012

Stravné 2012

Stravné respektive jeho výše je upravována právními předpisy každý rok.

Výjimkou není ani rok 2012 a tak přinášíme aktuální výši diet - stravného a času stráveného na pracovní cestě - Výše stravného v roce 2012.

úterý 17. ledna 2012

Pracovní poměr na dobu určitou a Zákoník práce 2012

Změna pracovně právní legislativy a zákoníku práce 2012 přináší dotazy k pracovnímu poměru na doba určitou a tím i k  pracovním poměru na dobu neurčitou.

Vyvstávají především následující otázky:

  • Jak je to s pracovními poměry na dobu určitou uzavřenými v roce 2012?
  • Jaká je maximální délka pracovního poměru na dobu určitou?
  • Jak je to s pracovními smlouvami na dobu určitou uzavřenými v roce 2011?
  • Jak budou řešeny pracovní poměry na dobu určitou starobních důchodců?


Odpovědi na uvedené otázky Vám zodpoví nový článek poradny pracovního práva - Pracovní poměry na dobu určitou od r. 2012.

pondělí 16. ledna 2012

Zákoník práce 2012 a odstupné

Odstupné je nejpopulárnějším termínem první poloviny ledna tohoto roku v poradně zákoníku práce.

Vše souvisí se změnami zákoníku práce v aktuální roce a z tohoto důvodu paní Blažková napsala aktualitu - Pravidla pro odstupné od r. 2012.

Další informace o odstupném naleznete ve starším článku k novele - Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné.

úterý 10. ledna 2012

Odstupné podle zákoníku práce 2012

Zrušení pracovního místa a zaměstnavatelem vyplácené odstupné je v novém zákoníku práce platném od 1. ledna 2012 oproti minulým právním úpravám změněno.

Praktický příklad pro výpočet odstupného v roce 2012 naleznete v dotazu, který zodpověděla paní Dana Blažková - Odstupné v roce 2012.

sobota 7. ledna 2012

Zákoník práce 2012 a změny Poradny pracovního práva


V novém roce vstoupil v platnost novelizovaný Zákoník práce 2012. Vzhledem k těmto změnám došlo i k úpravám některých stránek na naší poradně pracovního práva.

Konkrétně se jedná o následující změny:


1) Informace o změně legislativy u vybraných kategorií pracovního práva.
U vybraných rubrik se objevuje u dotazů vložených do 31.12. 2011 informace o možné změně legislativy a odkaz na výše uvedený článek o novele pracovního práva v roce 2012.

2) Změny u vybraných hesel výkladového slovníku zákoníku práce
Zákoník práce výkladový slovník byl předělán a nyní by měl odpovídat stavu Zákoníku práce 2012.

Konkrétní změny nastaly u následujících termínů: