úterý 30. listopadu 2010

Prádná bianco směnka podepsaná spolu s hmotnou zodpovědností zaměstnavateli

Představte si takovou to situaci: Dlouho hledáte práci. Odpovídáte na všechna volná místa, stále posíláte vzorový životopis a konečně naleznete práci v obchodě, před nástupep do zaměstnání podepíšete následující dokumenty:
Pracovní smlouvu člověk asi podepsat musí, dohodu o hmotné zodpovědnosti by také měl logicky podepsat, když bude pracovat se svěřenými prostředky nebo penězi. Ale prázdnou směnku (nebo také bianco, případně blanko směnku) by snad zaměstnanec zaměstnavateli podepisovat neměl.

Má zaměstnavatel právo dát zaměstnanci k podpisu bianco směnku?
Musí zaměstnavatel prázdnou směnku podepsat?
Je již takto podepsaná blanko směnka platná?

Odpověď Dany Blažkové naleznete v pracovně právní poradně - Hmotná odpovědnost a směnka


 

pondělí 29. listopadu 2010

Lze změnit náplň práce ústně

Zaměstnavatel změnil zaměstnanci náplň práce. Zaměstnanec nesouhlasí se změnou druhu práce, ale nařízenou práci vykonal a vykonává.

Došlo ke změně v náplni práce?
Má zaměstnavatel právo na okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance ?

Podstatou celého dotazu, zda je možné provést změnu náplně práce jako právní úkon pouze ústně nebo zda je nutný písemný souhlas zaměstnance.

Celou odpověď Dany Blažkové najdete v právní poradně personální a vzdělávací agentury Aditus a personálního serveru HledámPráci.cz v dotazu - Ústní změna druhu práce.

úterý 23. listopadu 2010

Odchod do důchodu, snížení úvazku před důchodem a nemoc pracujího důchodce

Tři nové dotazy v naší pracovně právní poradně mají jeden společný jmenovatel a tím je důchod.

Odchod do důchodu a vybrání respektive proplacení dovolené je jedním z nejčastějších pracovně právních dotazů souvisejících s odchodem do starobního důchodu.
Čerpání dovolené (dovolená za kalendářní rok, dovolená za odpracované dny) se řídí stejnými zásadami jako při ukončování pracovního poměru. Více naleznete v odpovědi Dany Blažkové - Odchod do starobního důchodu a dovolená.

Zkrácení pracovního úvazku na polovinu před plánovaným odchodem do důchodu
Druhý "důchodový" dotaz právní poradny se týká situace, kdy paní je snížen (bez jejího souhlasu!) pracovní úvazek a tím se jí sníží nejen samotná mzda, ale i celková částka, ze které je vypočítávána výše starobního důchodu. Může snížit zaměstnavatel ta;kto pracovní úvazek a jak se může zaměstnanec bránit? - Poloviční úvazek (50%) před důchodovým věkem.

Ochranná lhůta a pracující důchodci
Platí ochranná lhůta pro pracujícího důchodce při ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr u důchodců je pracovním poměrem na dobu určitou a končí tedy uplynutím doby nebo se na něj vztahuje i výše zmíněná ochranná lhůta, pokud pracovník - důchodce onemocní? Paní Dana Blažková odpovídá zde - Starobní důchodce a nemoc před ukončením smlouvy na dobu určitou.


čtvrtek 18. listopadu 2010

Kázeňský trest a důtka za neplnění povinností zaměstnance

Zajímavé otázky na vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v naší pracovně právní poradně se týkají plnění respektive neplnění povinnosti zaměstnanců
Může zaměstnavatel uložit zaměstanci kázeňský trest? Za to může a za co nemůže dostat zaměstnanec od zaměstnavatele důtku za neplnění povinností?
Nové odovědi paní Dany Blažkové na velmi zajímavé dotazy  v pracovně-právní poradně naleznete zde:


středa 10. listopadu 2010

Pracovní poměr na dobu určitou, smlouva na 4 roky

Doba určitá je v pracovně-právní legislativě termín poměrně nový, ale přesto velmi využívaný nástroj, který je využíván již při tvorbě a podpisu pracovní smlouvy.
Časté dotazy v právní poradně se týkají zejména času, na který je možno uzavřít pracovní poměr na dobu určitou (délka pracovního poměru) a případně zda lze uzavírat pracovní smlouvu na dobu určitou opakovaně.


Seznam dotazů na téma pracovní poměr na dobu určitou .

Konkrétní dotaz na téma naleznete zde - Pracovní smlouva na dobu určitou 4 roky.

úterý 9. listopadu 2010

Pracovně právní poradna zařazena do Webarchívu Národní knihovny

Národní knihovna ČR se snaží evidovat i elektronické zdroje informací. Kvalitní zdroje informací zařazuje do Webarchívu a je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.
Přímo na stránkách Národní knihovny se píše, že jde o zdroje informací, které by měly být uchovány do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví.
Nevíme, zda jsme součástí českého kulturního dědictví, ale jsme velmi rádi, že jsme Národní knihovnou ČR byli vybráni mezi kvalitní zdroje informací.
Více o tématu naleznete zde - Poradna pracovního práva zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní internetové zdroje.

pátek 5. listopadu 2010

Být drzý na zaměstnavatele se nevyplácí

Urážlivé chování zaměstnanců vůči jejich nadřízeným není v současné době natolik neobvyklým jevem. Slovní urážky a nadávky, v horším případě dokonce fyzické útoky – to je jen několik případů porušení pracovní kázně zaměstnance, proti které má zaměstnavatel právo se bránit. To je jen jedna z dílčích odpovědí na dotaz, který naleznete na našich webových stránkách právmí poradny v otázce - Urážlivé chování zaměstnance vůči vedoucímu pracovníkovi. Dozvíte se zde mimo jiné i to, zda je zaměstnavatel povinen podepisovat různé druhy zaměstnancových žádostí a požadovat za tento úkon úhradu či zda smí zaměstnavatel vyplatit mzda příbuzné osobě zaměstnance, která u sebe nemá plnou moc.

pondělí 1. listopadu 2010

Stejná mzda před i po rodičovské dovolené a změna náplně práce?

Vracíte se z rodičovské dovolené a pozice, kterou jste před odchodem zastávala, je obsazená? Navrhuje Vám zaměstnavatel jiný druh práce ovšem s nižším finančním ohodnocením, než na jaké jste byla zvyklá u Vaší předchozí pozice? Máte právo požadovat stejně vysokou mzdu, jakou jste pobírala před nástupem na rodičovskou dovolenou, či se musíte smířit s příjmem nižším? Odpověď na tuto otázku naleznete zde - Mzda po návratu z rodičovské dovolené.
.S tematikou mateřská dovolená a rodičovská dovolená souvisí také dotaz uveřejněný na Nechci po rodičovské dovolené na původní pracovní místo - zdravotní důvody. Jak nepřijít o odstupné, pokud Vám zdravotní stav neumožňuje zastávat stejnou pozici jako před nástupem na rodičovskou dovolenou? Máte právo po zaměstnavateli požadovat úpravu Vaší pracovní doby tak, aby více vyhovovala Vašemu rodinnému životu (např. abyste mohla doprovázet potomka ráno do školy)?
Problematice mateřství a rodičovství směrem k zaměstnání a pracovnímu právu se věnuje celá rubrika pracovně právní poradny - Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené).