čtvrtek 22. května 2014

Konec pracovního poměru při záskoku u zaměstnance na mateřské dovolené

Zákoník práce umožňuje sjednání pracovní smlouvy respektive pracovního poměru na dobu záskoku za zaměstnankyni na mateřské respektive rodičovské dovolené. Nástup zaměstnance po mateřské nebo rodičovské dovolené přináší velké množství proměnných, které mohou velmi ovlivnit měsíc nebo dokonce rok, kdy stálý zaměstnanec začne po splnění rodičovských povinností opět pracovat.
V uvedené problematice pracovního práva se objevuje značné množství dotazů:

 • Kdy vlastně zaniká pracovní poměr na dobu určitou sjednaný jako záskok za zaměstnance na mateřské dovolené?
 • Jak se postupuje, když zaměstnankyně, která je záskokem, sama nastoupí na mateřskou dovolenou?
 • Co se stane, pokud se zaměstnankyně, která je na mateřské dovolené, rozhodne nevrátit se do původního zaměstnání? 
 • Jak v takovém případě může zaniknout pracovní poměr na dobu určitou sjednaný po dobu mateřské dovolené zaměstnankyně, která se nevrací do zaměstnání?

Naše lektorka paní Dana Blažková odpovídá zde - Ukončení smlouvy zástup za mateřskou na dobu určitou bez uvedení doby trvání.

úterý 20. května 2014

Dárcovství krve a postoj zaměstnavatele

Darovat krev patří k překážkám v práci, které jsou v obecném zájmu, ale které většinou přináší problém s absencí zaměstnance a tím způsobené komplikace v chodu zaměstnavatele.
A tak se objevují otázky, které zajímají jak samotné dárce krve, tak i zaměstnavatele:

 • Může zaměstnavatel zaměstnanci zakázat darování krve v den naplánované pracovní směny?
 • Musí se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na konkrétním termínu, kdy bude darovat krev?
 • Má zaměstnavatel právo nařídit zaměstnanci den, kdy může nebo naopak nemůže darovat krev?


Více zde - Dárcovství krve a zákaz zaměstnavatele darovat v určité dny.

pondělí 5. května 2014

Výpočet nemocenské

Nemoc potká během kariéry, ba i během jednoho kalendářního roku, téměř každého z nás. Pokus si zaměstnanec nevybere tzv. "Sick days", tak si nechá vystavit od lékaře potvrzení o pracovní neschopnosti a je na nemocenské.

 • Jak se nemocenská respektive náhrady mzdy v nemoci vypočítává?
 • Za jakou dobu se bere období pro výpočet nemocenské?
 • Co když zaměstnanec celé uvedené období pro výpočet nemocenské ve firmě nepracuje?
 • Má ne výpočet nemocenské vliv i fakt, že zaměstnanec byl před tím evidován na úřadu práce nebo byl na rodičovské dovolené?

Odpovědi na uvedené otázky podává nový dotaz v poradně pracovního práva - Z čeho se počítá nemocenská?.