pondělí 23. dubna 2012

Návštěva lékaře a náhrada mzdy

Návštěva lékaře je někdy nezbytností a jindy záminkou pro volnější "pracovní" den. Návštěva lékaře zaměstnance nebo doprovod rodinného příslušníka k lékaři v pracovní době je vždy sporným bodem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. A náhrady mzdy za čas strávený u lékaře tento sporný bod jen dále přiostřuje.
Více informací naleznete v novém dotazu na paní Blažkovou v poradně zákoníku práce - Náhrada mzdy za doprovod k lékaři rodinného příslušníka.

pondělí 16. dubna 2012

Jak odstoupit od hmotné odpovědnosti a manko

Hmotná odpovědnost zaměstnance a zaměstnanců respektive odpovědnost za schodek je společným tématem dvou rad v právní poradně:

1) Jak odstoupit od hmotné odpovědnosti
Zaměstnanec má podepsánu dohodu o hmotné odpovědnosti a zaměstnavatel nenastavil podmínky takovým způsobem, aby mohl zaměstnavatel zodpovědně uvedenou dohodu plnit.
O způsobu, jak odstoupit nebo vypovědět dohodu o hmotné odpovědnosti, hovoří rada - Odstoupení od hmotné odpovědnosti.

2) Manko a společná hmotná odpovědnost
Více zaměstnanců odpovídá za svěření prostředky i za hotovost. Někteří mají podepsánu hmotnou odpovědnost a někteří ji podepsánu nemají. Vznikne manko ve výši přes 200 000,- Kč. Zaměstnavatel chce úhradu manka po zaměstnancích a vyvstávají následující otázky:


a) Má právo na úhrady škody (manka)?
b) Musí manko uhradit všichni zaměstnanci?
c) Musí manko uhradit pouze zaměstnanci s podepsanou hmotnou zodpovědností?
d) Jak je možné, že někteří zaměstnanci mají podepsánu dohodu o hmotné zodpovědnosti a jiní ne, když spravují společně svěřené prostředky nebo tržby?


Více naleznete zde - Manko při společné hmotné odpovědnosti, kdy brigádníci dohodu nemají sjednánu.úterý 10. dubna 2012

Invalidní důchod a minimální mzda

Jaká jsou pravidla pro minimální mzdu u invalidních důchodců?
Jaký je rozdíl ve výši minimální mzdy u jednotlivých stupňů invalidity?

Uvedené otázky zodpovídá naše poradkyně pracovního práva Dana Blažková v dotazu - Minimální mzda invalidního důchodce.

pondělí 2. dubna 2012

Podnikání při zaměstnání a Švarc systém

Novela zákoníku práce 2012 přinesla mnoho různých změn. Pro mnohé zaměstnavatele, zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je největším problémem změny v oblasti legislativy zaměřené na spolupráci firem a OSVČ.

Takzvaný Švarc systém (někdy také dohromady švarcsystém), kdy firma spolupracuje s OSVČ, ale vybavuje je a řídí je stejně jako své zaměstnance se netýká jen oborů dělnických nebo řemeslných. Překvapivě takových pracovních poměrů nebo spíš nepoměrů se objevovala například také v oblasti vývoje a správy informačních systémů. Mnoho programátorů, analytiků, testerů pracovalo na OSVČ. 

Firma je spokojená, protože šetří náklady, OSVČ (zaměstnanec - nezaměstnanec) je spokojen, protože vzhledem k paušálním odpočtům vydělává více peněz. Ale stát spokojen není, protože šetření je na úkor odvodů na zdravotní a zejména na sociální pojištění. A tak přichází represe ze strany státu, kontroly a pokuty v takové výši, že se společnostem nevyplatí riskovat a OSVČ opět převádí pod pracovní smlouvy a vznikají regulérní pracovní poměry.


Problematice zaměstnávání a podnikání se také věnuje rada - Podnikání při zaměstnání a souhlas zaměstnavatele.