středa 24. srpna 2016

Pracovní směna spadá do dvou kalendářních dnů

Je naprosto běžné, že v třísměnných provozech začíná noční směna ve 22 hodin jednoho dne a končí v 6 hodin následujícího dne. Z hlediska odvedené práce nebo počtu odpracovaných hodin je asi irelevantní, kdy směna začíná a kdy končí.
 • Jak se ale řeší situace, kde jedna část směny je odpracována v běžný pracovní den a druhá například ve státní svátek?
 • Patří část směny do jednoho kalendářního dne a druhá druhého?
 • Nebo je celá směna evidována v pracovním dni, kdy je odpracována větší část pracovní směny?
 • Co znamená výraz předsunutá směna?
Uvedené otázky zodpověděla paní Blažková v novém dotazu poradny pracovního práce zde - Práce ve svátek - kam patří noční směna?

pondělí 8. srpna 2016

Státní svátky a omezení prodejní doby již od října 2016

Legislativa velmi silně reguluje mnohé oblasti našeho konání. V oblasti pracovního práva se řídí zejména Zákoníkem práce. Ale i další předpisy mají vliv na pracovní podmínky nebo pracovní dobu v jednotlivých oborech nebo oblastech.
Jednou z těchto oblastí je i regulace prodejní doby v době státních svátků, které reguluje zákon o prodejní době v maloobchodě i velkoobchodě, který bude platný již od 1.10. 2016.
 • Jak přesně omezuje zákon prodejní dobu v obchodech?
 • Týká se zákon o regulaci prodejní doby všech obchodů?
 • Které obchody mají ze zákona vyjímku?
 • Platí zákon o všech státních svátcích nebo jsou některé z vyjmuty z regulace?
 • Je nedodržení zákona vymahatelné?
 • Existuje pokuta za obcházení zákona o omezení prodejní doby?
 • A případně jaké je výše pokuty za nedodržení zákona?

Celý článek paní Dany Blažkové k problematice naleznete zde - Omezení prodejní doby během svátků od 1. října 2016.

pondělí 1. srpna 2016

Pracovní cesta a dovolená

Zdánlivě absolutně nesmyslné se může zdát spojení dovolená a služební cesta. V nejnovějším příspěvku v naší poradně Zákoníku práce a pracovního práva se čtenář ptá, zda má zaměstnavatel právo nařídit dovolenou na pracovní cestě?
 • Má tedy zaměstnavatel právo nařídit zaměstnanci na služební cestě čerpání dovolené?
 • Má nařízení dovolené na služební cestě vůbec smysl?
 • Existují případy, kde je nařízení dovolené na pracovní cestě smysluplné?
Více informací a celou odpověď naší specialistky na pracovní právo paní Dany Blažkové naleznete zde - Nařízená dovolená na služební cestě.