pátek 12. srpna 2011

Částečná nezaměstnanost v novele zákoníku práce


Částečná nezaměstnanost je v posledních "krizových" letech stále větším problémem zaměstnanců i jejich zaměstnavatelů. Novela zákoníku práce, která by měla platit od přístího roku a která je právě nyní v legislativním schvalovacím procesu přináší změny. O změnách v této oblasti zákoníku práce píše Dana Blažková ve svém článku Zákoník práce 2012 návrhy XI. díl - Částečná nezaměstnanost.

čtvrtek 11. srpna 2011

Přesčasy v novele zákoníku práce 2012

Série článků o novele zákoníku práce 2012 pokračuje dalším dílem, který je tentokrát věnován problematice přesčasů.

Porováníní stávající platné úpravy zákoníku práce a připravované a právě schvalované novele zákoníku práce 2012 si přečtete ve článku Zákoník práce 2012 návrhy X. díl - Přesčasová práce.

středa 10. srpna 2011

Novela zákoníku práce 2012 a příplatky za práci o víkendu a za práci v noci

Práce o sobotách a nedělích je v současné době odměňována nejen základní mzdou, ale i příplatkem za práci o víkendu. Výše příplatku je nařízena procentem z průměrného výdělku.
Jaká bude situace v příplatcích za práci o víkendu a za práci v noci při schválení připravované novely zákoníku práce 2012? 
Potřebné informace naleznete ve článku paní Dany Blažkové - Zákoník práce 2012 návrhy IX. díl - Příplatek ke mzdě za práci v SO/NE a za práci v noci.

úterý 9. srpna 2011

pondělí 8. srpna 2011

Dohody konané mimo pracovní v novém zákoníku práce 2012

Dohody konané mimo pracovní poměr - dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou dalším velmi diskutovaným tématem v připravovaných změnách pracovního práva a zákoníku práce 2012.
Zvýšení počtu hodin na dohodu o provedení práce, odvody zdravotního a sociálního pojištění při překročení určité výše odměny a další informace popisuje Dana Blažková ve svém článku - Zákoník práce 2012 návrhy VII. díl - Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

pátek 5. srpna 2011

Odstupné a novela zákoníku práce 2012

Série článků o připravovaných změnách v pracovně právní legislativě, která by měla platit od ledna následujícího roku je věnována změnám v problematice odstupného vypláceného zaměstnancům při zrušení pracovního místa.

Jde o jednu z nejdiskutovanějších částí nového zákoníku práce, kterou vítají zaměstnavatelé a naopak zástupcům zaměstnanců a odborovým organizacím je trnem v oku. 

Porovnání současného stavu zákoníku práce a navrhované novele 2012 v oblasti odstupného najdete ve článku - Zákoník práce 2012 VI. díl - Odstupné.

čtvrtek 4. srpna 2011

Výpověď a zákoník práce 2012

Seriál paní Dany Blažkové o připravované novele zákoníku práce 2012 pokračuje dalším dílem, který je věnován výpovědi ,výpovědním důvodům a ochraně zaměstnanců před výpovědí.


Asi nejzajímavější změnou je možnost dát výpověd zaměstnavateli, který na nemocenské hrubě poruší režim práce neschopného. Toto by mohl být další nástroj zaměstnavatelů na flákače a další povedené zaměstnance, kteří svou nechuť jít do práce řeší neschopenkou.


Mnohem více informací o problematice výpovědí a výpovědních důvodů naleznete v samotném článku - Zákoník práce 2012 návrhy V. díl - Výpovědní důvody a ochrana před výpovědí.


Doposud publikované články o připravovaných změnách zákoníku práce 2012:

středa 3. srpna 2011

Dočasné přidělení zaměstnanců v zákoníku práce 2012

Další díl seriálu o schvalovaných změnách v pracovním právo a zákoníku práce pojednává o možnostech přidělování ztaměstnanců jednoho zaměstnavatele na práci u jiného subjektu (jiného zaměstnavatele).

  • Jaké jsou změny v přidělování zaměstnanců?
  • Jak se týká uvedená oblast agentur práce?
  • Bude moci zaměstnavatel podle nového zákoníku práce přidělit své pracovníky do jiné firmy?
Další informace Vám poskytne článek - Zákoník práce 2012 návrhy IV. díl - Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli.

úterý 2. srpna 2011

Pracovní poměr na dobu určitou a zákoník práce 2012

Třetí díl článků o novele zákoníku práce 2012 respektive o připravovaných změnách v pracovně právní legislativě se věnuje problematice, která se nazývá doba určitá.
Téma doba určitá je jedním z nejkomentovanějších témat připravovaného zákoníku práce 2012 a vzhledem k této popularitě je velmi komentováno i novináři z renomovaných médií, kteří však uvedené změny interpretují v některých případech naprosto mylně. A právě mylné informace médií vedou k dezinformaci veřejnosti včetně té odborné. A pak se na kurzech zákoníku práce dovídáme od personalistů perličky, které nemají s navrhovanou novelou v kontextu doby určité žádnou souvislost.
Kompetentní výklad Dany Blažkové k tématu pracovních poměrů na dobu určitou si přečtete ve článku - Zákoník práce 2012 návrhy III. díl - Pracovní poměry na dobu určitou.

pondělí 1. srpna 2011

Zdravotní prohlídky zaměstnanců

V posledním týdnu v naší poradně přibyly mimo jiných i dva dotazy, které se věnují zdravotním prohlídkám zaměstnancům, které nařizuje zaměstnavatel.

Kdo hradí zdravotní prohlídky zaměstnanců?
Kdo hradí vstupní prohlídku zaměstnance před příchodem do zaměstnání?
Může zaměstnavatel nařídit prohlídku u závodního lékaře nebo uvedenou prohlídku může zaměstnanec absolvovat u svého praktického lékaře?


Odpovědi na uvedené dotazy Vám dají nealedující odpovědi právní poradkyně paní Dany Blažkové:


Další zajímavé dotazy ke zdravotním prohlídkám ve vztahu k zaměstnání nejdete ve starších dotazech právních poraden:Zkušební doba a nový zákoník práce 2012

Druhá část série článků o připravovaných změnách v pracovním právu - Zákoník práce novela 2012 -seriál
pokračuje tématem Zkušební doba.

Současnou situaci a připravované změny v novele zákoníku práce 2012 a problematiku zkušební doby rozebírá ve svém článku naše poradkyně Dana Blažková - Zákoník práce 2012 návrhy II. díl - Zkušební doba.