středa 25. května 2011

Musí zaměstnavatel vrátit zápočtový list od minulého zaměstnavatele?

Pokud nastupujete do nového zaměstnání, zaměstnavatel po Vás požaduje zápočtový list. Když skončíte v tomto zaměstnání, zaměstnavatel Vám vystaví potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) za současné zaměstnání.
  • Co se stane se "starým" zápočtovým listem, tzn. se zápočtovým listem, který jste zaměstnavateli odevzdali při nástupu?
  • Musí zaměstnavatel vrátit tento zápočtový list zaměstnanci nebo jej musí zanechat v osobním spisu zaměstnace a  archivovat?

Více v odpovědi právní poradny - Vrácení zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru.

úterý 24. května 2011

Místo výkonu práce se mění

Zajímavý dotaz přišel do naší poradny. Zaměstnanec, který pracuje jako analytik pří vývoji informačních systémů, má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, místo výkonu práce má sjednáno jako Praha. Pro firmu pracuje na různých projektech u různých společností. Tyto projekty trvají většinou několik měsíců a uvedený analytik informačních systémů pracuje na různých pracovištích v různých společnostech (vlastní zaměstnavatel, jednotlivý klienti) vždy po dobu projektu.
  • Je sjednané místo výkonu práce jako celé město v pořádku? 
  • zaměstnavatel právo uvedeného analytika takto přemísťovat bez souhlasu zaměstnanece?
Odpovědi Dany Blažkové na uvedené otázky naleznete zde - Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práce

pondělí 23. května 2011

Témata pracovního práva

Protože dotazů do naší poradny stále přibývá, tak přicházíme s novinkou, která by mohla pomoci při navigaci a orientaci čtenářů poradny pracovního práva. Témata pracovního práva jsou vlastně nejpopulárnější termíny ze zákoníku práce a pracovní legislativy. Každý termín (téma) pracovního práva je vlastně inteligentní vyhledávání v dotazech právní poradny, ve článcích i ve slovníku zákoníku práce.

Cílem je poskytnout čtenáři ucelenou informaci o konkrétních tématech na jednom místě. Na příklad témat se můžete podívat zde:


A konkrétní strany s tématy:

čtvrtek 12. května 2011

Ústní dohoda, snížení úvazku, doručení výpovědi, platnost pracovní smlouvy

Dotazy na poradnách přibývají poměrně rychlým tempem a tak dnes poměrně stručně uvedenu seznam dotazů a odpovědí paní Dany Blažkové na Poradně pracovního práva na serveru HledámPráci.cz:

Zaměstnavatel nedodrží ústní dohodu ohledně mzdy
Když ptáčka chytají pěkně mu zpívají a slibují a slibují (vysokou mzdu, krásné pracovní podmínky, pracovní dobu, benefity a další věci). Co když zaměstnavatel poté nedodrží své sliby? Má zaměstnanec možnost se bránit?
1.Nedodržení ústní dohody - změna pracovních podmínek po nástupu 

Zaměstnavatel snížil zaměstnanci úvazek
Lze krátit zaměstnanci pracovní úvazek bez jeho souhlasu?
2. Snížení pracovního úvazku ve školství 

Jak správně doručit zaměstnavateli výpověď.
Zaměstnavatel podává výpověď ze strany zaměstnance.
Jak výpověď z pracovního poměru správně podat, komu ji předat, co si nechat podepsat nebo poslat doporučeně poštou?

3. Doručování výpovědi 

Podepíšu pracovní smlouvu a nenastoupím do práce. Co z toho pro mne vyplývá?
Podepsal jsem pracovní smlouvu a pak dostanu lepší pracovní nabídku a nechci nastoupit na dohodnuté pracovní místo?
4. Platnost smlouvy na dobu neurčitou pokud nenastoupím 


Zaměstnavatel chce změnit pracovní poměr na dobu určitou.
Máte v pracovní smlouvě sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou a zaměstnavatel chce tento pracovní poměr změnit do pracovní poměr na doba určitou? Může tak učinit bez Vašeho souhlasu?

5. Doba neurčitá - změna na určitou

středa 11. května 2011

Zaměstnavatel archivuje životopis a motivační dopis. Má na to právo?

Poněkud netypický, přesto zajímavý dotaz pro všechny právě zaměstnané, se objevil v naší poradně pracovního práva.

Pokud se kandidát uchází na trhu práce o volné pracovní místo, tak zaměstnavateli zasílá různé materiály, ale zejména jde o životopis, curriculum vitae (v angličtině), průvodní (motivační) dopis
nebo cover letter (motivační dopis v angličtině)

Pokud nejste přijati do zaměstnání, měl by potenciální zaměstnavatel životopis a další materiály skartovat. Co se však stane se životopisem a průvodním dopisem v okamžiku, kdy se potenciální zaměstnavatel stane zaměstnavatelem reálným a kandidát se stává zaměstnance firmy nebo instituce? 

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele vzhledem k těmto dokumentům?
Musí zaměstnavatel životopis a průvodní dopis skartovat nebo má naopak životopisy a průvodní dopisy zaměstnanců archivovat.


Více naleznete v odpovědi paní Blažkové - Životopis a průvodní dopis v osobní složce (osobním spise) - uchovat nebo skartovat?

A pokud máte zájem o další informace o životopisu, průvodním dopisu, výběrovém pohovoru a o směrování kariéry, tak další informace naleznete v sesterské poradně práce a zaměstnání na serveru Hledám Práci.cz v následujících tématech:

úterý 10. května 2011

Právní poradna opět na radiových vlnách

Včera jste měli další možnost slyšet naši právní poradnu respektive naši poradkyni pracovního práce  Danu Blažkovou na vlnách Českého rozhlasu 1, Radiožurnálu v rámci radiorady zodpovídala dotazy redaktora na téma Zaměstnávání pomocí agentury práce.

Zajímavé dotazy redaktora i neméně atraktivní odpovědi paní Blažkové naleznete včetně nahrávky ve formátu mp3 a amr na stránce Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011.

úterý 3. května 2011

Agentura práce zákonné pojištění

Neuvěřitelný zmatek v informovanosti předcházel novelu legislativy, kterou od 31.3 2011 provázelo zákonné pojištění agenturních zaměstnavatelů. S hrůzou nebo s pobavením jsme měli možnost sledovat chaos ze strany státu, soukromých zprostředkovatelů práce, pojišťoven a v neposlední řadě i ze strany zástupců médií a novinářů, kteří se suverenitou sobě vlastní zaměňovali termíny - personální agentura a agentura práce. Po vyslechnutí pořadu na jedné nejmenované rozhlasové stanici by si člověk mohl myslet, že v České republice končí soukromé zprostředkování práce a všechny agentury.

Nakonec se situace ukázala jako mnohem méně krizová. Přesto se v naší poradně objevil dotaz na toto téma - Povinné pojištění agentury práce.

A pro přehlednost v tématu máte možnost si přečíst například tyto články:

Převedení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

Máte podepsanou pracovní smlouvu u zaměstnavatele. Pracujete a po určité době Vás zaměstnavatel převede k jinému zaměstnanci.
1. Jak má na takovou situaci reagovat postižený pracovník?
2. Má zaměstnavatel na takový přesun právo?
3. Není toto možné, pouze pokud je zaměstnancem agentury práce?
4. Jaký mám zvolit další postup, pokud nechce postižený na uvedený stav přistoupit?
5. Nemá v tomto případě pracovník nárok na odstupné?

Více informací naleznete zde Může zaměstnavatel převést zaměstnance na práci k jiné firmě? 

pondělí 2. května 2011

Odstupné a práce pro stejného zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti

Další zajímavý dopis se objevil v naší poradně. Zaměstnanec obdržel výpověď ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů a obdrží odstupné .

Nyní dostal zaměstnanec od téhož zaměstnavatele nabídku pracovat  formou dohody sjednané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti).

Zaměstnanec má obavu, že přidje o odstupné.  Jsou obavy zaměstnance oprávněné? Odpověď našeho pracovně právního poradce, paní Dany Blažkové naleznete na stránce - Vracení odstupného při opětovné práci pro původního zaměstnavatele.