pátek 31. května 2013

Nemoc na služební cestě a náhrady mzdy

V poradně zákoníku práce a pracovního poradny se objevil zajímavý dotaz směrovaný na infekční onemocnění při služební cestě nebo pracovním pobytu. Otázky v dotazu je možné shrnout do následujícího souhrnu:

  • Lze nákazu infekční nemocí (nemusí to být hned ebola, ale stačí například zarděnky) během služební cesty spojovat s výkon práce?
  • Došlo k poškození zdraví zaměstnance ve spojení s výkonem práce na pracovní cestě?
  • Má nemocný zaměstnanec právo na náhradu mzdy?


Odpověď našeho poradce pracovního práva naleznete zde - Infekční nemoc při pracovní cestě.

pondělí 6. května 2013

Nedostatek práce a prostoje v zaměstnání

Hospodářská situace a ekonomická krize není vždy zcela příznivá k zaměstnavatelům a někdy dochází i k problémům, kdy zaměstnavatel nemá dostatek práce pro své kmenové zaměstnance a dochází k prostojům. Při prostojích zaměstnanec neodvádí práci = nepracuje a objevují se různé otázky:

  • Má zaměstnanec právo na proplacení času, který stráví v zaměstnání a zaměstnavatel pro něj nemá práci?
  • Jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele nebo jde o objektivní příčiny?
  • Pokud zaměstnanci náleží náhrada mzdy, tak jaká je výše této náhrady mzdy v porovnání s průměrnou mzdou?
  • Který paragraf Zákoníku práce řeší problematiku prostojů v zaměstnání?


Odpovědi na uvedené otázky předkládá paní Dana Blažkové zde - Prostoje z důvodu nedostatku práce