úterý 24. září 2013

Náhrada mzdy při vynuceném volnu (zaměstnavatel zrušil směny)

Zaměstnavatel zruší část naplánované pracovní směny a oznámí zaměstnancům, že v následujících dnech nemají chodit do zaměstnání. Uvedený stav trvá již 14 dnů a zaměstnanci žijí v nejistotě, jak to bude s pokračováním jejich zaměstnání. Zaměstnavatel také zaměstnancům oznámil, že volno bude posouzeno jako dovolená.

S uvedenou pracovně právní kauzou se pojí mnoho různých otázek:

  • Má zaměstnavatel právo zrušit pracovní směnu respektive její část v době jejího trvání?
  • Může zaměstnavatel nařídit náhradní volno jako dovolenou?
  • Nenáleží zaměstnancům náhrady mzdy za nucené volno?
  • Jaká by byla výše náhrady mzdy v tomto případě?
  • Mají vliv na situaci zaměstnanců vnitřní předpisy zaměstnavatele?
  • Musí být zaměstnanci s vnitřními předpisy seznámeni?

Celý dotaz v poradně zákoníku práce zodpověděla paní Dana Blažková - Nucené volno - dovolená nebo překážka v práci?

čtvrtek 19. září 2013

Dárcovství krve a zákoník práce

Darování krve je jistě prospěšnou činností, která vyžaduje od dárce určitou oběť a tak je společností a legislativou podporována. Dárcovství krve a krevních derivátů řeší i zákoník práce jako základní norma pracovně právní legislativy.
Je běžně známo, že v den darování krve náleží zaměstnanci placené volno. Ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel se však objevuje mnoho případů a odchylek, které vnášení určité nejasnosti do problematiky darování krve u zaměstnanců.
Z tohoto důvodu uvádíme souhrnný seznam dotazu naší právní poradny, které se věnují právě těmto kauzám:

pondělí 2. září 2013

Pracovní neschopnost po nenahlášeném pracovním úrazu

V novém dotazu naší poradny pracovního práva a zákoníku práce se objevil velmi zajímavý dotaz, který lze nastínit následujícími fakty:

Zaměstnanec si v zaměstnání před svědky udělal pracovní úraz. Následky tohoto úrazu nepovažoval za ovlivňující jeho pracovní schopnost. Nebyl sepsán záznam o pracovním úrazu. Po několika dnech zaměstnanec se začal léčit a je ve stavu pracovní neschopnosti. 

Z výše uvedené situace vyplývají následující otázky:

  • Lze takový případ stále považovat za pracovní úraz?
  • Je možné dodatečně sepsat se zaměstnancem Záznam o pracovním úrazu?
  • Jak doložit, že šlo o pracovní úraz?
  • Jak dokázat souvislost mezi pracovní neschopností a pracovním úrazem?

Celý dotaz a odpověď naší specialistky na problematiku pracovního práva paní Dany Blažkové naleznete zde - Pracovní neschopnost vzniklá z měsíc starého pracovního úrazu.