úterý 24. září 2013

Náhrada mzdy při vynuceném volnu (zaměstnavatel zrušil směny)

Zaměstnavatel zruší část naplánované pracovní směny a oznámí zaměstnancům, že v následujících dnech nemají chodit do zaměstnání. Uvedený stav trvá již 14 dnů a zaměstnanci žijí v nejistotě, jak to bude s pokračováním jejich zaměstnání. Zaměstnavatel také zaměstnancům oznámil, že volno bude posouzeno jako dovolená.

S uvedenou pracovně právní kauzou se pojí mnoho různých otázek:

  • Má zaměstnavatel právo zrušit pracovní směnu respektive její část v době jejího trvání?
  • Může zaměstnavatel nařídit náhradní volno jako dovolenou?
  • Nenáleží zaměstnancům náhrady mzdy za nucené volno?
  • Jaká by byla výše náhrady mzdy v tomto případě?
  • Mají vliv na situaci zaměstnanců vnitřní předpisy zaměstnavatele?
  • Musí být zaměstnanci s vnitřními předpisy seznámeni?

Celý dotaz v poradně zákoníku práce zodpověděla paní Dana Blažková - Nucené volno - dovolená nebo překážka v práci?

Žádné komentáře: