čtvrtek 19. září 2013

Dárcovství krve a zákoník práce

Darování krve je jistě prospěšnou činností, která vyžaduje od dárce určitou oběť a tak je společností a legislativou podporována. Dárcovství krve a krevních derivátů řeší i zákoník práce jako základní norma pracovně právní legislativy.
Je běžně známo, že v den darování krve náleží zaměstnanci placené volno. Ve vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel se však objevuje mnoho případů a odchylek, které vnášení určité nejasnosti do problematiky darování krve u zaměstnanců.
Z tohoto důvodu uvádíme souhrnný seznam dotazu naší právní poradny, které se věnují právě těmto kauzám:

Žádné komentáře: