pondělí 28. července 2014

Kvalifikační dohoda a zaplacení nákladů na školení zaměstnavateli

Zaměstnavatelé investují do zaměstnanců nemalé částky také v oblasti školení a vzdělávání. S minulými novelami Zákoníku práce se objevil i institut kvalifikační dohody.
Kvalifikační dohoda umožňuje zaměstnavateli za určitých podmínek požadovat po zaměstnancích uhrazení nákladů na vzdělávání v předem dohodnuté maximální částce.
Některá školení platí zaměstnavatelé v plné ceně, jiné jsou částečně nebo zcela hrazeny z evropských fondů nebo evropských či lokálních dotačních programů.
A právě problému s výší částky, kterou zaměstnavatel požaduje po odcházejícím zaměstnavateli za školení, které částečně hradil jeden z dotačních programů EU, se věnuje nový dotaz v naší poradně zaměřené na Zákoník práce a pracovně právní problémy.
Otázky, které nový dotaz řeší:

 • K čemu zavazuje zaměstnance podepsaná kvalifikační dohoda?
 • Musí zaměstnanec vrátit zaměstnavateli plnou cenu školení?
 • Jak se postupuje v případě, že určitá část školení nebo vzdělávacího programu byla hrazena z dotací EU, ČR nebo krajů ČR?
 • Jak může zaměstnanec postupovat, když nesouhlasí s částkou, kterou po něm zaměstnanec požaduje při jeho odchodu na základě sjednané kvalifikační dohody?

Odpovědi na uvedené otázky naleznete zde - Kvalifikační dohoda a závazky z ní plynoucí, když školení bylo dotováno Evropskými fondy.

pátek 18. července 2014

Nevyhovující ergonomické vybavení pracoviště

Pracujete v menší firmě několik let, máte vyhovující pracovní prostředí i vybavení pracoviště. Zaměstnavateli se daří a tak se rozhodne vybavit kanceláře novým a drahým vybavením. Vše je krásné, designově na výši a tak zaměstnanci začínají s nadšením pracovat na nově zařízeném pracovišti.
Celá radostná událost má však špatné vyústění. Kancelářský nábytek je sice drahý a luxusní, ale proti předchozímu vybavení pracoviště má však jeden nezanedbatelný nedostatek - ergonomie pracoviště je nevhodná a zaměstnanci zjišťují, že naleštěná kvalita je z hlediska dlouhodobé práce velmi nepohodlná a nábytek je nevhodný. Zaměstnavatel však odmítá věc řešit a argumentuje velkou investicí do kvalitního a prestižního vybavení.

 • Jak je možné uvedenou situaci řešit?
 • Co mohou zaměstnanci udělat, aby zaměstnavatel napravil uvedený stav?


Celý dotaz je publikován zde -  Nevyhovující pracovní vybavení.

čtvrtek 17. července 2014

Diskriminace zaměstnance - výše výplaty

Zákaz diskriminace je jedním ze základu právního systému Evropské unie i České republiky. Diskriminace je napřípustná i v oblasti pracovně-právních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
Problémem diskriminace je však poměrně obtížné prokázání a předložení jasných důkazů.
Nejnovější dotaz poradny Zákoníku práce je zaměřen na problematiku diskriminace zaměstnance, konkrétně nerovného odměňování.

 • Jak může zaměstnanec prokázat diskriminaci v oblasti odměňování?
 • Jak má zaměstnanec postupovat, když si myslí, že jej zaměstnanec diskriminuje?
 • Jakou roli mají hrát v oblasti diskriminace odborové organizace?
 • Co když firma odborovou organizaci nemá?
 • Musí řešit diskriminaci zaměstnance soud nebo je možné řešit potenciální diskriminaci i jinak?


Více se problematice věnuje následující rada - Nevyhovující pracovní židle.