čtvrtek 17. července 2014

Diskriminace zaměstnance - výše výplaty

Zákaz diskriminace je jedním ze základu právního systému Evropské unie i České republiky. Diskriminace je napřípustná i v oblasti pracovně-právních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
Problémem diskriminace je však poměrně obtížné prokázání a předložení jasných důkazů.
Nejnovější dotaz poradny Zákoníku práce je zaměřen na problematiku diskriminace zaměstnance, konkrétně nerovného odměňování.

  • Jak může zaměstnanec prokázat diskriminaci v oblasti odměňování?
  • Jak má zaměstnanec postupovat, když si myslí, že jej zaměstnanec diskriminuje?
  • Jakou roli mají hrát v oblasti diskriminace odborové organizace?
  • Co když firma odborovou organizaci nemá?
  • Musí řešit diskriminaci zaměstnance soud nebo je možné řešit potenciální diskriminaci i jinak?


Více se problematice věnuje následující rada - Nevyhovující pracovní židle.

Žádné komentáře: