čtvrtek 26. června 2014

Pravidla pro krácení dovolené

Dovolená na zotavenou respektive počet dnů dovolené je jasně stanoven Zákoníkem práce, ujednáními v kolektivních nebo pracovních smlouvách, případně dalšími předpisy.

Pravidla pro krácení dovolené - otázky:


  • Je však možné dovolenou zaměstnance krátit?
  • V jaké rozmezí je možné dovolenou na zotavenou zaměstnanci pokrátit?
  • Z jakých důvodů lze podle Zákoníku práce počet dnů dovolené zaměstnanci snížit?
  • Je důvodem pro krácení dovolené i pracovní neschopnost zaměstnance?
  • Kolik dnů musí zaměstnanec zameškat, aby došlo ke krácení dovolené?


Celý dotaz poradny pracovního práva naleznete zde - Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé nemoci.

Žádné komentáře: