úterý 10. června 2014

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě

Občanský zákoník začal od počátku roku 2014 ovlivňovat i pracovně právní vztahy. Ačkoliv platí princip subsidiarity v pracovním právu, tak jsou oblasti, kdy je se řídit Občanským zákoníkem.
Jedno z oblastí je problematika smlouvy o smlouvě budoucí. V pracovním právu jde o smlouvu o uzavření pracovní smlouvy v budoucnosti.

  • S jakým časovým předstihem před uzavřením pracovní smlouvu lze uzavřít smlouvu o budoucí pracovní smlouvě?
  • Jaké náležitosti musí obsahovat smlouva o budoucí pracovní smlouvě?
  • Musí být taková smlouva uzavřena písemně nebo je možná i ústní forma smlouvy o smlouvě budoucí?
  • Lze smlouvu o uzavření pracovní smlouvy v budoucnu vypovědět?
  • Pokud ano, je možné takovou smlouvu vypovědět jen ústně?

Celý text naší specialistky na pracovní právo paní Dany Blažková je publikován zde - Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvy.

Žádné komentáře: