čtvrtek 30. září 2010

Zaměstnavatel odmítá vyplatit mzdu z důvodu náhrady škody způsobené zaměstnancem

Dotazy z kategorie Náhrada škody, hmotná odpovědnost patří mezi nejzajímavější a zároveň nejsložitější kauzy naší pracovně právní poradny, ale i samotného zákoníku práce respektive samotné pracovně právní legislativy.
Termíny jako odpovědnost za škodu, odpovědnost za schodek  hmotná odpovědnost jsou v jistém slova smyslu strašákem nejen zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů.
Velmi zajímavý je i nově zodpovězený dotaz v naší poradně, který radí vhodný postup zaměstanci, který se dostal do situace, kdy způsobil škodu, uznal svůj závazek zaměstnavateli ačkoliv nebyla věc dořešena s příslušnou pojišťovnou a zaměstnavatel poté nevyplatil mzdu a využil ji na úhradu výše zmíněné škody - 
Zaměstnavatel odmítnul vyplatit mzdu aby pokryl náklady na škodu.


čtvrtek 23. září 2010

Promlčecí doba v pracovním právu

Je možné vymáhat po zaměstnanci manko po 15 letech?

Nový pracovně právní dotaz nás inspiroval pro rozšíření našeho výkladového slovníku zákoníku práce a přidání nového termínu promlčecí doba v pracovním právu. Specifikem promlčecí doby v pracovním právu je fakt, že zákoník práce odkazuje na občanský zákoník respektive na jeho konkrétní paragrafy .

Promlčecí doba je v kontextu pracovního práva podle výše uvedeného 3 roky a tak se zdá, že odpověď na výše uvedenou otázku ohledně vymáhání manka po patnácti letech je zřejmá. Je tomu tak opravdu?
Podívejte se zde - Může zaměstnavatel po 15 letech vymáhat manko? 

středa 22. září 2010

Nemocenská v ochranné lhůtě, proč zaměstnavatel nevyplatí?

Nový dotaz pracovně právní poradny personální agentury Aditus a personálního serveru Hledám Práci.cz je zaměřen na problematiku nemocenské a vyplácení nemocenský dávek v ochranné lhůtě.
Konkrétně se jedná o  situaci, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr dohodou a poté v ochranné lhůtě onemocní a je v pracovní neschopnosti.
Má poté nárok na výplatu nemocenské? Vyplácí nemocenskou zaměstnavatel nebo státní správa sociálního zabezpečení?
Odpověď na otázku naleznete v odpovědi Dany Blažkové na stránce - Zaměstnavatelem nevyplacená nemocenská v ochranné lhůtě nebo ve velmi podobném dotazu zde - Kdo platí nemocenské dávky?.

úterý 21. září 2010

Zaměstnavatel chce ukončit pracovní poměr a v sezóně opět zaměstnat stejné pracovníky

Další zveřejněným dotazem naší pracovně právní poradny je dotaz postiženého zaměstnance, se kterým chce zaměstnavatel uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru na zimní období. Po tuto dobu by byl zaměstnanec evidován na příslušném úřadu práce a v následujícím období by byl opět stejnou firmou zaměstnání na stejném pracovním místě.
Má na toto chování zaměstnavatel právo?
Musí zaměstnanec přistoupit na takové chování zaměstnavatele?


Celý pracovně právní dotaz Vám zodpověděla paní Dana Blažková zde - Nedostatek práce u zaměstnavatele, ukončení pracovního poměru a opětovné zaměstnání.

středa 15. září 2010

Vzor výpovědi, problém se zápočtovým listem a částečná nezaměstnanost

Nové dotazy pracovně právní poradny se týkají následujících témat.

1. Výpověď z pracovního poměru
Výpověď ze strany zaměstnance je jedním z nejsledovanějších termínů našeho slovníku a velká většina dotazů v právní poradně spadá právě do rubriky Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru .
Co musí výpověď obsahovat? Je výpověď z pracovního poměru věcí složitou nebo jde vlastně o velmi jednoduchou až triviální záležitost. Další informace naleznete zde -  Jak podat výpověď - vzor .

2. Zápočtový list a problémy s vystavením ze strany zaměstnavatele
Zápočtový list (potvrzení o zaměstnání) je další evergreenem naším poradny pracovního práva. Nejčastějším problémem jsou právě komplikace, které způsobují zaměstnavatelé tím, že blokují nebo prodlužují vydání zápočtového listu bývalému zaměstnanci. Jak se v takovém případě zachovat naleznete například zde - Zaměstnavatel nechce vystavit zápočtový list.
Další podobné dotazy a odpovědi na ně naleznete zde - Zaměstnavatel nepřijal výpověď a odmítá vydat Zápočtový list, Zápočtový list - zaměstnavatel odmítá vystavit a vydat bývalému zaměstnanci.

 3. částečná nezaměstnanost a výpověď pro nadbytečnost
 Částečná nezaměstnanost je v současné hospodářské situaci stále obvyklejším jevem a často vyústí i ve výpověď z důvodu nadbytečnosti - Částečná nezaměstnanost a výpověď pro nadbytečnost.

úterý 14. září 2010

Vítejte na blogu pracovně právní poradny

Pracovně právní poradna personálního serveru HledámPráci.cz a personální agentury a vzdělávací společnosti Aditus je již tak obsáhlá a navštěvovaná, že jsme se rozhodli vytvořit pro tuto poradnu vlastní blog. Cílem blogu je informovat naše čtenáře i veřejnost o novinkách a změnách v naší poradně.

Zaměření právní poradny
Právní poradna je zaměřena na oblast pracovního práva a zákoníku práce a jednotlivé kategorie jsou rozčleněny následovně:

  1. Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru
  2. Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci
  3. Mzda, plat, důchod
  4. Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost
  5. Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)
  6. Náhrada škody, hmotná odpovědnost
  7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ
  8. Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy
  9. Služební cesty, cestovní náhrady 
 V poradně pracovního práva Vám radí paní Dana Blažková, která je zkušenou personální manažerskou a výbornou lektorkou kurzů zaměřených na pracovní právo.

Výkladový slovník pracovního práva
Součástí naší poradny je i samostatný slovník pracovně právní problematiky a jednotlivých pojmů -  zákoník práce - výkladový slovník.