středa 31. října 2012

Přerušení pracovní smlouvy, plný úvazek pro studenta - nové dotazy v poradně zákoníku práce

Nejnovější dotazy v naší poradně pracovního práva a zákoníku práce se týkají nesledujících témat:

1) Přerušení pracovní smlouvy


 • Lze přerušit pracovní smlouvu při práci pro centrálu nadnárodní firmy v SRN? 

Přerušení pracovní smlouvy z důvodu práce v cizině

2) Denní student a práce na plný úvazek


 • Mohou studenti denního vysokoškolského studia pracovat na hlavní pracovní poměr?
 • A mohou pracovat na plný pracovní úvazek?


Více v dotazu - Může studentka prvního ročníku navazujícího studia na VŠ pracovat na plný pracovní úvazek?

3) Organizační změny, dohoda a odstupné


 • Kdy zaměstnavatel vyplácí odstupné?
 • Vyplácí zaměstnavatel odstupné i v případě dohody o ukončení pracovního poměru?


Více v dotazu poradny - Ukončení pracovního poměru dohodou pro organizační změny a odstupné

4) Úhrada zdravotní prohlídky


 • Kdo hradí vstupní zdravotní prohlídku pro výkon zaměstnání?
 • Co když se vstupní prohlídka uskuteční ještě před začátkem pracovního poměru nebo před podpisem pracovní smlouvy?
 • Může zaměstnavatel uhradit prohlídku až po ukončení zkušební doby?

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku, kterou zaměstnanec absolvoval ještě před vznikem pracovního poměru?

5) Platová sféra a práce přesčas


 • Jak jsou v platové sféře hrazeny přesčasy a přesčasová práce? 
 • Platí v platové sféře také 150 hodin přesčasů ročně zahrnutých do vyplácené odměny (v tomto případě platu)?

Práce přesčas - příplatek za vedení v platové sféře a nesouhlas zaměstnance

pondělí 29. října 2012

Smlouva na dobu určitou a pracovní neschopnost

Zaměstnanec je zaměstnán v pracovním poměru na dobu určitou na základě pracovní smlouvy. Před koncem doby určité, na kterou je sjednán tento smluvní vztah, onemocní nebo se zraní a je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost není způsobena ani pracovním úrazem ani nemocí z povolání.

A objevují se následující otázky na poradnu zákoníku práce:

 • Končí pracovní poměr uplynutím doby?
 • Prodlužuje se pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou?

Odpovědi na otázky napsala naše poradkyně paní Dana Blažková v dotazu - Neschopenka a pracovní poměr na dobu určitou.

úterý 23. října 2012

Počet přesčasových hodin v pracovním poměru

Pracovní doba, přesčasy a přesčasové hodiny jsou jedním z nejčastějších bodů, kde dochází ke střetu zájmů zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zákoník práce jasně určuje pracovní úvazek, ale také definuje povolené množství přesčasové práce v jednotlivých pracovních týdnech i v průběhu celého kalendářního roku.

Otázek na přesčasovou práci může nastat poměrně mnoho a zde jsou některé z nich:


 • Může zaměstnavatel nařídit přesčasy zaměstnanci?
 • Pokud může zaměstnavatel nařídit práci přesčas, tak v jakých případech?
 • Musí zaměstnavatel proplácet zaměstnanci přesčasovou práci?
 • Maximálně kolik hodin přesčasové práce může zaměstnavatel nařídit?
 • Musí zaměstnanec s přesčasovou prací souhlasit?


Odpovědi naleznete v dotazu poradny pracovního práva - Odpracovaná doba a přesčasy.

pondělí 22. října 2012

Prodloužení pracovní smlouvy a její ukončení

Pracovní smlouva na dobu určitou je v dnešní době téměř standardem zejména u nových zaměstnanců, kteří nastupují do zaměstnání. Prodloužení pracovní smlouvy v případě spokojenosti zaměstnance i zaměstnavatele formou dodatku také není ničím výjimečným.

Zajímavá situace nastává v okamžiku, kdy je dodatek o prodloužení pracovní smlouvy podepsán a zaměstnanec se rozhodne, že v zaměstnání pokračovat nehodlá a chce od zaměstnavatele odejít. Otázka aktuálního dotazu pracovně právní poradny je tedy jediná - Je možné zrušení prodloužení smlouvy, když už bylo prodloužení podepsáno?

úterý 16. října 2012

Vyučen pro firmu a první pracovní smlouva

Firma jako budoucí zaměstnavatel investuje peníze i čas svých zaměstnanců do studia a vyučení studenta středního odborného učiliště. Student získal výuční list a tak úspěšně ukončil své středoškolské studium. Nyní má na základě smlouvy mezi zaměstnavatelem a rodiči zaměstnance nastoupit do zaměstnání.

Otázka pro paní Danu Blažkovou v poradně pracovního práva je následující:


 • Má zaměstnavatel povinnost, podle platné pracovně právní legislativy,  předložit sponzorovanému studentovi a nyní nastupujícímu zaměstnanci pracovní smlouvu s pracovním poměrem na dobu neurčitou?


Celý dotaz je umístěn zde - Vyučen pro konkrétní firmu - musí mne zaměstnat na dobu neurčitou?

pondělí 15. října 2012

Prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci

I v době výpovědi z pracovního poměru může zaměstnanec onemocnět, případně mohou nastat jiné překážky v práci na straně zaměstnance i překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Klíčovou otázkou našeho nového dotazu v poradně Zákoníku práce a pracovního práva:
Další otázky zodpovězené v dotazu jsou tyto:Veškeré informace a odpovědi na uvedené otázky naleznete v radě poradny pracovního práva - Prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci.

úterý 2. října 2012

Pracovní doba - vyrovnání pružné, zkrácený odpočinek, 14-hodinové směny a týden dovolené


V tomto týdnu se v poradně zákoníku práce a pracovně právní legislativy objevily nové dotazy, které jsou zaměřeny na pracovní dobu, dobu odpočinku a dovolenou na zotavenou.

1. Jak se vyrovnává konto pracovní doby při pružné pracovní době?

Pokud máte pružnou pracovní dobu, mohou vznikat problémy s vyrovnáváním počtu pracovních hodin.

 • Vyrovnává se pružná pracovní doba každý týden?
 • Nebo se vyrovnává každý kalendářní měsíc?
 • Je jiné časové měřítko, ve kterém lze vyrovnat pružnou pracovní dobu?


Více zde - Vyrovnání pružné pracovní doby za týden nebo měsíc?


2. Zkracování doby odpočinku při nerovnoměrně rozvržené pracovní době


 • Lze zkrátit zaměstnanci dobu odpočinku mezi směnami v nepřetržitém provozu při nerovnoměrně rozvržené pracovní době?
 • Pokud lze, jak to musí zaměstnavatel zaměstnanci kompenzovat?

Odpověďˇpaní Dany Blažkové nalerznete zde - Zkrácený odpočinek mezi směnami.

3. Směny 14 hodin dvakrát po sobě


Ve službách a zejména v supermarketech je asi možné všechno.

 • Lze však nařídit 14 hodinové služby?
 • Lze nařídit 2 takové 14 hodinové směny dva dny po sobě?


Na otázky odpoví rada - Dvě 14-hodinové směny za sebou a volno mezi směnami

4. Týden dovolené - 5 nebo 7 kalendářních dní


 • Jak se počítá dovolená?
 • Co znamená týden dovolené?
 • Je to 5 nebo 7 dní?


Kolik je týden dovolené - 5 nebo 7 dní?