středa 31. října 2012

Přerušení pracovní smlouvy, plný úvazek pro studenta - nové dotazy v poradně zákoníku práce

Nejnovější dotazy v naší poradně pracovního práva a zákoníku práce se týkají nesledujících témat:

1) Přerušení pracovní smlouvy


  • Lze přerušit pracovní smlouvu při práci pro centrálu nadnárodní firmy v SRN? 

Přerušení pracovní smlouvy z důvodu práce v cizině

2) Denní student a práce na plný úvazek


  • Mohou studenti denního vysokoškolského studia pracovat na hlavní pracovní poměr?
  • A mohou pracovat na plný pracovní úvazek?


Více v dotazu - Může studentka prvního ročníku navazujícího studia na VŠ pracovat na plný pracovní úvazek?

3) Organizační změny, dohoda a odstupné


  • Kdy zaměstnavatel vyplácí odstupné?
  • Vyplácí zaměstnavatel odstupné i v případě dohody o ukončení pracovního poměru?


Více v dotazu poradny - Ukončení pracovního poměru dohodou pro organizační změny a odstupné

4) Úhrada zdravotní prohlídky


  • Kdo hradí vstupní zdravotní prohlídku pro výkon zaměstnání?
  • Co když se vstupní prohlídka uskuteční ještě před začátkem pracovního poměru nebo před podpisem pracovní smlouvy?
  • Může zaměstnavatel uhradit prohlídku až po ukončení zkušební doby?

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku, kterou zaměstnanec absolvoval ještě před vznikem pracovního poměru?

5) Platová sféra a práce přesčas


  • Jak jsou v platové sféře hrazeny přesčasy a přesčasová práce? 
  • Platí v platové sféře také 150 hodin přesčasů ročně zahrnutých do vyplácené odměny (v tomto případě platu)?

Práce přesčas - příplatek za vedení v platové sféře a nesouhlas zaměstnance

Žádné komentáře: