úterý 2. října 2012

Pracovní doba - vyrovnání pružné, zkrácený odpočinek, 14-hodinové směny a týden dovolené


V tomto týdnu se v poradně zákoníku práce a pracovně právní legislativy objevily nové dotazy, které jsou zaměřeny na pracovní dobu, dobu odpočinku a dovolenou na zotavenou.

1. Jak se vyrovnává konto pracovní doby při pružné pracovní době?

Pokud máte pružnou pracovní dobu, mohou vznikat problémy s vyrovnáváním počtu pracovních hodin.

  • Vyrovnává se pružná pracovní doba každý týden?
  • Nebo se vyrovnává každý kalendářní měsíc?
  • Je jiné časové měřítko, ve kterém lze vyrovnat pružnou pracovní dobu?


Více zde - Vyrovnání pružné pracovní doby za týden nebo měsíc?


2. Zkracování doby odpočinku při nerovnoměrně rozvržené pracovní době


  • Lze zkrátit zaměstnanci dobu odpočinku mezi směnami v nepřetržitém provozu při nerovnoměrně rozvržené pracovní době?
  • Pokud lze, jak to musí zaměstnavatel zaměstnanci kompenzovat?

Odpověďˇpaní Dany Blažkové nalerznete zde - Zkrácený odpočinek mezi směnami.

3. Směny 14 hodin dvakrát po sobě


Ve službách a zejména v supermarketech je asi možné všechno.

  • Lze však nařídit 14 hodinové služby?
  • Lze nařídit 2 takové 14 hodinové směny dva dny po sobě?


Na otázky odpoví rada - Dvě 14-hodinové směny za sebou a volno mezi směnami

4. Týden dovolené - 5 nebo 7 kalendářních dní


  • Jak se počítá dovolená?
  • Co znamená týden dovolené?
  • Je to 5 nebo 7 dní?


Kolik je týden dovolené - 5 nebo 7 dní?Žádné komentáře: