úterý 29. ledna 2013

Zkušební doba 6 měsíců

Se změnami v pracovně právní legislativě a v zákoníku práce 2012 přišly i úpravy pro sjednávání pracovních smluv a zkušební doby. Nový dotaz v poradně pracovního práva se týká právě problematiky sjednané zkušební doby v pracovní smlouvě navržené zaměstnavatelem a řeší následující otázky:

 • Jak dlouhou lze sjednat zkušební dobu?
 • Lze dojednat zkušební dobu na půl roku - šest měsíců?
 • Jak dlouhá může být zkušební doba u nemanažerských a mažerských pracovních míst?
 • Co když zaměstnavatel a zaměstnanec podepsali v pracovní smlouvě zkušební dobu delší než dovoluje zákoník práce?
 • Může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr ve zkušební době, když tato doba je v rozporu se pracovním zákoníkem?
 • Může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr ve zkušební době v 4 měsíci, když zákonem stanovená doba je maximálně 3 měsíce a se zaměstnavatelem sjednal nevědomky "nezákonnou" zkušební dobu na 6 měsíců?
Na uvedené otázky odpovídá paní Dana Blažková zde - Ve smlouvě mám zkušební dobu 6 měsíců a  zákonná zkušební doba je 3 měsíce.

neděle 20. ledna 2013

Přesčasy a přesčasová práce v roce 2013

Pracovní doba je zákoníkem práce jasně dána a v případě jednosměnného provozu je při plném pracovním úvazku 40 hodin týdně.
Ale ...... v pracovně právní legislativě je i institut přesčasů a přesčasové práce. A tak se objevují následující otázky z oblasti přesčasů:

Může zaměstnavatel nařídit přesčasy a přesčasovou práce?
Kolik hodin může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci bez souhlasu zaměstnance?
A kolik přesčasu může mít zaměstnanec, který se s přesčasovou prací souhlasí?
Proč jsou  v zákoníku práce uvedeny hodnoty 150 hodin a 416 hodin přesčasů?
Musí být přesčasy sjednány v pracovní smlouvě nebo v nějaké dohodě?

Odpovědi naší odbornice na pracovní právo paní Dany Blažkové naleznete v zde - Počet hodin možných přesčasů ročně.

pondělí 7. ledna 2013

Odstupné a výpočet výše odstupného

Odstupné respektive výpočet a výše odstupného se řadí mezi nejčastější témata naší poradny pracovního práva a zákoníku práce.

V souvislosti s ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a vyplacení různých násobků platů přináší stále nové otázky. Mezi nejfrekventovanější otázky patří následující:

 • Kdy mám na odstupné nárok?
 • V jaké výši mi musí zaměstnavatel vyplatit odstupné?
 • Kolik násobků platů mi musí zaměstnavatel vyplatit?
 • Jak se správně vypočítá výše odstupného?
 • Za jaké období se vypočítává průměrná mzda respektive plat, ze kterého se odstupné vypočítává?
 • Co se stane, když mi zaměstnavatel sebere osobní ohodnocení?

Následující dotaz naší poradny Vám odpoví na výše uvedené otázky - Má krácení osobního ohodnocení vliv na výši odstupného?