úterý 29. ledna 2013

Zkušební doba 6 měsíců

Se změnami v pracovně právní legislativě a v zákoníku práce 2012 přišly i úpravy pro sjednávání pracovních smluv a zkušební doby. Nový dotaz v poradně pracovního práva se týká právě problematiky sjednané zkušební doby v pracovní smlouvě navržené zaměstnavatelem a řeší následující otázky:

  • Jak dlouhou lze sjednat zkušební dobu?
  • Lze dojednat zkušební dobu na půl roku - šest měsíců?
  • Jak dlouhá může být zkušební doba u nemanažerských a mažerských pracovních míst?
  • Co když zaměstnavatel a zaměstnanec podepsali v pracovní smlouvě zkušební dobu delší než dovoluje zákoník práce?
  • Může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr ve zkušební době, když tato doba je v rozporu se pracovním zákoníkem?
  • Může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr ve zkušební době v 4 měsíci, když zákonem stanovená doba je maximálně 3 měsíce a se zaměstnavatelem sjednal nevědomky "nezákonnou" zkušební dobu na 6 měsíců?
Na uvedené otázky odpovídá paní Dana Blažková zde - Ve smlouvě mám zkušební dobu 6 měsíců a  zákonná zkušební doba je 3 měsíce.

Žádné komentáře: