čtvrtek 13. ledna 2011

Kurz Zákoník práce 2011 - termín pondělí 31. ledna 2010

Nové změny zákoníku práce a v pracovním právu v roce 2011 a stávající stav zákoníku práce a pracovně právní legislativy je obsahem kurzu Zákoník práce 2011, který pořádá personální společnost Aditus.
Lektorem kurzu paní Dana Blažková, kterou znáte z naší poradny pracovního práva.


Kde a kdy se kurz Zákoník práce 2011 koná ?
Kurz se koná v pondělí 31. ledna 2011 od 8.30 v Praze na adrese Opletalova 4, Praha 1.


Obsah kurzu Zákoník práce 2011
Cílem kurzu Zákoník práce 2011 je maximální užitek pro jednotlivé účastníky kurzy a praktické využití získaných znalostí přímo v konkrétních firmách. Z tohoto důvodu se kurz koná ve skupině o maximálním počtu 8 účastníků a každý účastník má prostor pro prezentaci konkrétních problémů v oblasti pracovně právní legislativy ve své společnosti.
Každý účastník kurzu obdrží také praktické studijní materiály, ve kterých jsou shrnuty nejdůležitější body pracovního zákoníku. Součástí ceny kurzu je i možnost konzultovat s paní Danou Blažkovou konkrétní pracovně-právní problémy  ve Vaší společnosti.


Pokud máte zájem přihlásit se na kurz, tak zde naleznete další informace - Kurz Zákoník práce 2011. Přihlášku si můžete stáhnout zde - prihlaska-kurz-zakonik-prace-2011.doc.

A pokud máte dotazy, tak pracovníci společnosti Aditus Vám je velmi rádi zodpoví na telefonu 242 444 502 nebo na emailu: kurzy-pravo@aditus.cz  . 

Pracovní úraz a hrazení léčebných výdajů

Zaměstnanec utrpí pracovní úraz a následuje dlouhá doba léčení úrazu, přicházejí operace a pobyty v nemocnicích a s tím spojené léčebné výlohy.
  • Co vše musí zaměstnavatel zaměstnanci pří léčení pracovního úrazu uhradit a co ne? 
  • Proplácí zaměstnavatel regulační poplatky hrazení pacientem v nemocnicích?
  • Hradí zaměstnavatel léky, doplatky na léky a další výlohy zaměstnance pacienta postiženého pracovním úrazem?
  • Musí zaměstnavatel uhradit zaměstnanci například i placení nadstandardních služeb u lékaře a v nemocnici (například jednolůžkový pokoj)?
Více podrobností naleznete v dotazu poradny pracovního práva a zákoníku práce - Léčebné výlohy při pracovním úrazu.


středa 12. ledna 2011

Pracovní poměr na dobu určitou, odchod na mateřskou dovolenou a nájem firem bytu

Zaměstnankyně má pracovní poměr na dobu určitou a v okamžiku, kdy bude konec pracovního poměru na dobu určitou, bude na mateřské dovolené. Zároveň bydlí v bytě zaměstnavatele a nájemní smlouva je podmíněna pracovním poměrem u zaměstnavatele.
Zaměstnankyně má následující otázky:
  • Skončí pracovní poměr na dobu určitou uplynutím doby nebo se pracovní poměr mění automaticky poměr na dobu neurčitou? 
  • Má nárok na prodloužení nájemní smlouvy ve firemním bytě nebo si musí hledat nové bydlení?
Na velmi zajímavý dotaz v poradně pracovního práva odpovídá paní Dana Blažková zde - Mateřská dovolená a služební byt.

pondělí 10. ledna 2011

Dovolená na zotavenou - určuje si zaměstnanec nebo nařizuje zaměstnavatel?

Dovolená za kalendářní rok případně dovolená za odpracované dny patří mezi  nejoblíbenější části pracovního života většiny zaměstnanců.
Termín, kdy bude zaměstnancem čerpána dovolená. Obavy, jak se podaří sladit termíny dovolená s rodinnými příslušníky a přáteli i zda se podaří dohodnout s ostatními kolegy na kompromisu, kdy kdo bude v zaměstnání a kdy kdo bude mít dovolenou jsou běžným "pracovním" problémem v různých firmách, kde mají zaměstnanci možnost čerpat dovolenou podle svých představ.

  • Má však zaměstnanec právo čerpat dovolenou podle svých potřeb?
  • Nebo má zaměstnavatel právo nařídit zaměstanci dovolenou, tak je nejlépe vyhovuje provozu a fungování firmy?

Odpovědi na otázky ohledně dovolené na zotavenou a jejího čerpání Vám podá odpověď Dany Blažkové  - Kolik dní dovolené může nařídit zaměstnavatel.

Finanční půjčka zaměstnance zaměstnavateli a vrácení formou sjednané životní pojistky

Zaměstnavatel se dohodne se zaměstnanci na snížení mzdy o 12% s tím, že zbývajících 12% mzdy bude formou půjčky splaceno po roce. V době splatnosti zaměstnavatel odmítá splatit půjčku v penězích a hodlá zaměstnancům vrátit peníze formou životní pojistky, kterou za zaměstnance (pravděpodobně s odpovídající provizí) sjedná sám.

Je jednání zaměstnavatele legální nebo jde o jasně protiprávní úkon?

Více naleznete v odpovědi Dany Blažkové zde -  Finanční půjčka zaměstnavateli.

středa 5. ledna 2011

Pracovní právo a zákoník práce v roce 2011 - novinky

Rok 2011 přináší nové změny v oblasti pracovního práva a zákoníku práce. Změny se týkají různých oblastí pracovního práva a problematiky pracovně právních vztahů.

Dovolím si nyní zmínit některé z těchto změn:

1) 21 dnů náhrada mzdy při nemoci zaměstnance
Zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy nemocnému zaměstnanci, platnost by měla být na roky 2011-2013.

2) Dohoda o pracovní činnosti vždy písemně
Dohoda o provedení práce musí být od 1.1. 2011 sjednána pouze v písemné podobě.

3) Změna platových tarifů pro zaměstnance

4) Modré karty pro cizince
Modré karty jsou zavedeny pro kvalifikované pracovníky cizince a jejich rodiny.

5) Není možné pracovní poměr ukončit ve zkušební době během 21 dnů nemoci
Tento článek souvisí s bodem jedna a tak nemocný zaměstnanec nemůže být propuštěn během 21 dnů nemoci i ve zkušební době.

6) Úprava evidence pracovních úrazů

7)  Úprava výše cestovních náhrad
Cestovní náhrady respektive jejich výše je upravena.

8) Agentura práce- změna podmínek
Povinné pojištění proti úpadku pro agentury práce se stává nezbytností pro získání nebo udržení povolení pro výkon činnosti.

9) Výplata podpory v nezaměstnanosti
Výplata  podpory v nezaměstnanosti se zpřísňuje a není možné si nyní přivydělávat ani do výše 4.000 K.

Toto jsou asi nejdůležitější změny v zákoníku práce 2011 a pracovním právu. Podrobnější informace naleznete ve článku Dany Blažkové zde - Zákoník práce a pracovní právo 2011 nejnovější změny. Pokud máte zájem navšívit kurz  a přihlásit se na školení zákoníku práce a pracovní právo v roce  2011, máte možnost zde - Kurz Zákoník práce 2011.