úterý 31. března 2015

Největší možná doba práce v jeden den

Většina zaměstnanců stráví v práci minimálně osm a půl hodiny s tím, že vlastní pracovní doba při jednosměnném provozu činí osm hodin.
Osm hodin pracovní doby je tak vlastně minimální doba strávená výkon práce.

  • Jaká je však maximální doba strávená zaměstnancem výkonem práce v rámci jednoho pracovního doby?
  • Kolik činní maximální délka pracovní směny?
  • Kolik je maximální doba přesčasů v rámci jednoho pracovního dne?
  • Je nejvyšší možná doba práce osm, dvanáct nebo šesnáct hodin?
  • Který paragraf respektive které paragrafy Zákoníku práce řeší problematiku maximální pracovní doby?


Odpovědi Vám poskytne nová rada v poradně pracovního práva zde - Maximální doba strávená na pracovišti v rámci jednoho pracovního dne.

sobota 7. března 2015

Koordinaci BOZP na stavbách - novelizace zákona

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází k novelizaci zákona o koordinaci této problematiky na stavbách:

  • Co přináší novelizace zákona 309/2006?
  • Co bude obnášet institut "Koordinátora bezpečnosti práce"?
  • Jak budou vypadat BZOP plány na stavbách?
  • Budou mít vliv BZOP plány na technologické a pracovní postupy na staveništích?
  • Bude Koordinátor BZOP na stavbách vstupovat i procesu přípravy staveb?


Více informací o problematice naleznete ve novém článku v Poradně pracovního práva - Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách.