sobota 7. března 2015

Koordinaci BOZP na stavbách - novelizace zákona

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází k novelizaci zákona o koordinaci této problematiky na stavbách:

  • Co přináší novelizace zákona 309/2006?
  • Co bude obnášet institut "Koordinátora bezpečnosti práce"?
  • Jak budou vypadat BZOP plány na stavbách?
  • Budou mít vliv BZOP plány na technologické a pracovní postupy na staveništích?
  • Bude Koordinátor BZOP na stavbách vstupovat i procesu přípravy staveb?


Více informací o problematice naleznete ve novém článku v Poradně pracovního práva - Probíhá novelizace zákona o koordinaci BOZP na stavbách.

Žádné komentáře: