čtvrtek 29. listopadu 2012

Dovolená - výpočet, státní svátek a zánik nároku

V poradně zákoníku práce a pracovního práva jsme zodpovídali nejnověji 3 dotazy, které se týkají problematiky dovolené na zotavenou a sice jejího výpočtu v případě nástupu v průběhu měsíce, problematiky dovolené a práce ve státní svátek a nakonec i otázku zániku nároku zaměstnance na dovolenou.

1) Výpočet nároku na dovolenou na zotavenou při nástupu v průběhu měsíce

První den v měsíci je neděle, zaměstnanec nastoupí do nové práce v pondělí, což je druhý kalendářní den měsíce a první pracovní den.

 • Započítává se do nároku na dovolenou i tento měsíc?

Odpověď poradny zákoníku práce je zde - Změna zaměstnání, výpočet a nárok na dovolenou.

2) Nepřetržitý provoz a čerpání dovolené ve státní svátek


 • Může zaměstnavatel nařídit čerpání dovolené na zotavenou ve státní svátek?
 • Jak je to, pokud pracujeme v nepřetržitém provozu?

Více zde - Dovolená na zotavenou a státní svátek.

3) Mateřská dovolená, přechod na rodičovskou dovolenou a proplacení dovolené na zotavenou

Není dovolená jako dovolená a mateřská nebo rodičovská vlastně nelze moc nazývat dovolenou :-).

V podobném "termínovém zmatku" je problém jedné z našich čtenářek - Nepropásla jsem nárok na proplacení dovolené?.

pondělí 26. listopadu 2012

Jak správně vypočítat konec zkušební doby?

Zkušební doba je poměrně hojně využívaný atribut sjednaných pracovním smluv s novými zaměstnanci firem i státních institucí.

Maximální doba trvání zkušební doby sjednané v pracovní smlouvě je tři měsíce, ale nikde není psáno, že v pracovní smlouvě nemůže být dohodnuta délka zkušební doby jeden, dva měsíce měsíc nebo 20 dnů.

A tak se někdy objevují v souvislosti se zkušební dobou následující otázky:


 • Jak se správně počítá zkušební doba?
 • Kdy přesně končí zkušební doba sjednaná na 3 měsíce a začínající datem nástupu den měsíc 2012?
 • Počítají se kalendářní měsíce nebo měsíce pracovních dnů?


Odpovědi na tyto otázky Vám sdělí naše poradkyně na pracovní právo - paní Dana Blažková zde - Konec zkušební lhůty - počítání času.

pondělí 12. listopadu 2012

Pracovní úvazky - počet, typy, možnosti

V poradně pracovního práce se objevil nový dotaz, který nejlépe vystihují následující otázky:

 • Kolik lze uzavřít pracovních poměrů?
 • Jaké úvazky musí být u těchto poměrů?
 • Jak je to s částečnými pracovními úvazky?
 • Kolik je možné uzavřít dohod o provedení práce?
 • A jak je to s dohodami o pracovní činnosti?¨Odpovědi naleznete zde - Kolik mohu uzavřít pracovních úvazků?

úterý 6. listopadu 2012

Pracovní smlouva na pracovišti a vydání kopie

Tento týden se v poradně pracovně právní legislativy objevují 3 dotazy věnované tématu pracovní smlouva.

1) Pracovní smlouva na pracovišti


 • Musí být k dispozici pracovní smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem přímo na pracovišti?
 • Je povinností zaměstnance nebo zaměstnavatele tuto smlouvu zajistit?
 • Co když má zaměstnanec různá místa výkonu práce (pracoviště) v průběhu doby - například pracovní místa v oblasti stavebnictví nebo obchodu?

Více zde - Pracovní smlouva na pracovišti

2) Vydání kopie pracovní smlouvy


 • Má zaměstnanec právo na kopii pracovní smlouvy?
 • Má zaměstnanec právo na kopii náplně práce a dalších dokumentů v osobním spisu zaměstnanec?
 • Kdo hradí náklady spojené s pořízením případných kopií?

Vydání kopie Pracovní smlouvy a Pracovní náplně

3) Prodloužení pracovní smlouvy nebo nová pracovní smlouva na dobu určitou se zkušební dobou

Zaměstnanec má pracovní smlouvu na dobu určitou. Před skončením doby určité sjednané touto smlouvou podepíše se stejným zaměstnavatelem novou smlouvu zakládající nový pracovní poměr na dobu určitou se vznikem k dni následujícím po dni, kdy končil pracovní poměr předcházející, a sjednává novou zkušební dobu.

 • Je tento postup legální?
 • Je platná sjednaná tříměsíční pracovní doba?

Prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou znovu se zkušební dobou

pondělí 5. listopadu 2012

Nemoc zaměstnavatele, překážka v práci a náhradní volno


Nový dotaz v poradně zákoníku práce a pracovního práva navozuje následující situace:

Zdravotní sestra je zaměstnána na hlavní pracovní poměr u lékaře, který vykonává svou lékařskou činnost jako OSVČ. Lékař jako zaměstnavatel jde na operaci a i s následnou rekonvalescencí nebude moci vykonávat svou práci. 

Objevuje se poměrně mnoho otázek:

 • Jak se má podle zákoníku práce zachovat zaměstnavatel ke své zaměstnankyni?
 • Jde o 
 • překážku v práci
 •  na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance?
 • Musí zdravotní sestra čerpat neplacené volno?
 • Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci čerpání dovolené na zotavenou?
 • Náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku?


Odpovědi nabízí článek - Překážka v práci ze strany zaměstnavatele OSVČ z důvodu nemoci zaměstnavatele.