úterý 23. listopadu 2010

Odchod do důchodu, snížení úvazku před důchodem a nemoc pracujího důchodce

Tři nové dotazy v naší pracovně právní poradně mají jeden společný jmenovatel a tím je důchod.

Odchod do důchodu a vybrání respektive proplacení dovolené je jedním z nejčastějších pracovně právních dotazů souvisejících s odchodem do starobního důchodu.
Čerpání dovolené (dovolená za kalendářní rok, dovolená za odpracované dny) se řídí stejnými zásadami jako při ukončování pracovního poměru. Více naleznete v odpovědi Dany Blažkové - Odchod do starobního důchodu a dovolená.

Zkrácení pracovního úvazku na polovinu před plánovaným odchodem do důchodu
Druhý "důchodový" dotaz právní poradny se týká situace, kdy paní je snížen (bez jejího souhlasu!) pracovní úvazek a tím se jí sníží nejen samotná mzda, ale i celková částka, ze které je vypočítávána výše starobního důchodu. Může snížit zaměstnavatel ta;kto pracovní úvazek a jak se může zaměstnanec bránit? - Poloviční úvazek (50%) před důchodovým věkem.

Ochranná lhůta a pracující důchodci
Platí ochranná lhůta pro pracujícího důchodce při ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr u důchodců je pracovním poměrem na dobu určitou a končí tedy uplynutím doby nebo se na něj vztahuje i výše zmíněná ochranná lhůta, pokud pracovník - důchodce onemocní? Paní Dana Blažková odpovídá zde - Starobní důchodce a nemoc před ukončením smlouvy na dobu určitou.


Žádné komentáře: