pondělí 4. listopadu 2013

Zaměstnanec odmítá podepsat hmotnou odpovědnost

Hmotná odpovědnost zaměstnanců v obchodech (podle Zákoníku práce správně Odpovědnost zaměstnance za schodek) je noční můrou zaměstnanců i personalistů a zaměstnavatelů obecně.
Modelový případ našeho dotazu v poradně Zákoníku práce je z oblasti maloobchodní prodejny, ve které pracují zaměstnanci ve dvou směnách a navíc ještě brigádníci, kteří se často mění a nepodepisují uvedenou odpovědnost za schodek.
V uvedeném provozu jeden ze zaměstnanců odmítá podepsat dohodu o hmotné zodpovědnosti (zodpovědnosti za schodek), protože se domnívá, že nemá možnost svou prací ovlivnit všechny faktory, které mohou vést ke ztrátám a krádežím zboží.

  • Musí zaměstnanec podepsat hmotnou zodpovědnost (dohodu  o odpovědnosti zaměstnance za schodek)?
  • Co se stane, pokud zaměstnanec nepodepíše dohodu o hmotné zodpovědnosti?
  • Může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s tímto zaměstnancem?
  • Jak se může zaměstnanec bránit, pokud si myslí, že nejsou splněny všechny podmínky pro zajištění zboží na prodejně?
  • Může zaměstnanec odstoupit od dohody o hmotné odpovědnosti?

Více informací naleznete v Poradně pracovního práva - Hmotná odpovědnost, její nepodepsání a možná výpověď.

Žádné komentáře: