úterý 28. ledna 2014

Změna pracovní smlouvy a případný vliv na výplatu dávek v nezaměstnanosti

Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na změně pracovní smlouvy. Předmětem změny v pracovní smlouvě je úprava pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou ke konkrétnímu data. Po ukončení pracovního poměru může nastat situace, že zaměstnanec nenalezne nové zaměstnání a bude nucen se přihlásit na úřad práce a bude chtít pobírat podporu v nezaměstnanosti.

  • Má změna pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou vliv na výši dávek vyplácených v době nezaměstnanosti?
  • Je podle Zákoníku práce legální dohodou změnit pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou na dobu určitou?

Celou odpověď naleznete v naší poradně - Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou a její vliv na výši podpory v nezaměstnanosti.

Žádné komentáře: